Importování klientů z Active Directory

Načtení organizační struktury a stanic z Active Directory zajistíte prostřednictvím serverové úlohy: Synchronizace statické skupiny.

Během vytváření úlohy vyberte nejprve skupinu, do které chcete obsah adresářového serveru načíst. V případě potřeby můžete definovat objekty, které chcete načíst, a co se má stát při výskytu duplicitních záznamů. Dále zadejte údaje pro připojení k adresářovému serveru a režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP.