Správa licence

ESET Security Management Center může používat každý zákazník, který si zakoupil licenci na řešení ESET určené pro firemní zákazníky (5 a více licencí). Seznam licencí a možnosti pro jejich přidání naleznete v ESET Security Management Center Web Console v sekci Další > Správa licence.

Pokud máte k dispozici pouze uživatelské jméno a heslo, pro jejich převod na licenční klíč přejděte na portál ESET Business Account. V novém licenčním modelu bylo uživatelské jméno a heslo nahrazeno licenčním klíčem/ID licence.

Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci produktu.

Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete aktivovat vzdáleně podporované bezpečnostní produkty ESET ve vaší síti.

Oprávnění pro přístup k licencím

Pro přístup k licencím musí mít uživatel potřebná oprávnění. Oprávnění se vždy vztahuje pouze na licence umístěné v konkrétní statické skupině, do které má uživatel přístup. Přehled všech oprávnění naleznete v této kapitole.

important

Důležité

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny. Licence není možné rozdělit.

Po importování MSP účtu se všechny licence uloží do jednoho fondu licencí. Licence není možné z tohoto fondu přesunout. Nicméně můžete přesunout celý fond licencí. Pro přesunutí fondu licencí na něj klikněte, z kontextového menu vyberte možnost Přístup skupiny > Přesunout a vyberte novou skupinu. Při pozdější synchronizaci MSP účtu se nové licence přidají do skupiny, v níž se aktuálně fond licencí nachází.

Správa licencí ve Web Console

list_license_type

Licence přidané pod konkrétním ESET Business Account uživatelem nebo stejnou společností jsou seskupeny do fondu licencí. Pro zobrazení detailních informací o licenci klikněte na icon_expand_arrow, čímž rozbalíte daný fond licencí.

V ESET Business Account a ESMC můžete licence rozpoznat podle:

ID licence

Typ licence: Firemní (placená licence), Zkušební (zkušební licence), MSP (Managed Services Provider licence) a NFR (neprodejná licence).

Mezi další informace patří:

název produktu, na který licence platí,

celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná upozornění),

počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence,

rozsah představuje počet schránek, uživatelů, připojení (v případě serverových produktů), na které jste si zakoupili licenci,

datum, do kdy je licence platná,

ou předplacených (automaticky se prodlužujících) licencí nemusí být uvedeno datum platnosti,

jméno vlastníka licence a kontaktní informace.

Licence můžete filtrovat podle stavu:

icon_success OK – zelená

Licence je platná a je úspěšně registrovaná.

validation-status-icon-error Chyba – červená

Licence není registrovaná nebo její platnost vypršela.

validation-status-icon-warning Varování – oranžová

Licence je téměř vyčerpána nebo se blíží konec její platnosti.

icon_suspended Deaktivováno nebo pozastaveno

Licence je deaktivována nebo její platnost byla dočasně pozastavena.

exclusion Neaktuální

Platnost vaší licence vypršela.

Kliknutím na tlačítko Akce se zobrazí možnosti pro správu fondu licencí:

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

add_new_default Přidat licence

Po kliknutí na tlačítko Přidat licence si vyberte jeden ze způsobů pro přidání svých licencí:

1.ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator – připojí do ESMC váš ESET Business Account nebo EMA 2 účet a načte z něj všechny licence. ESMC je zpětně kompatibilní s ESET License Administrator a ESET MSP Administrator, proto můžete rovněž použít údaje bezpečnostního administrátora.

2.Licenční klíč – zadejte platný licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po úspěšném ověření licenčního klíče vůči aktivačnímu serveru se licence přidá do seznamu.

3.Offline licenční soubor – vyberte licenční soubor (.lf) a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po ověření licenčního souboru se licence přidá do seznamu.

Podle ikon ve sloupci Vlastník snadno poznáte, jakým způsobem jste danou licenci přidali: icon_offline_license – prostřednictvím offline licenčního souboru, icon_license_owner – pomocí licenčního klíče případně mn_icn_user_normal ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator účtem.

delete_default Odstranit licenci

Kliknutím odstraníte vybraný fond licencí. Následně budete vyzváni k potvrzení akce. Odstraněním licence nedojde k deaktivaci klientů, kteří byli prostřednictvím této licenci aktivováni. Produkty ESET aktivované danou licencí zůstanou po jejím odebrání z ESMC stále aktivované.

move_default Přístup skupiny

Kliknutím přesunete vybraný fond licencí do jiné statické skupiny.

update_default Synchronizovat licence

Kliknutím vynutíte synchronizaci licenčních informací do ESMC. Licence se s licenčními servery ESET automaticky synchronizují jednou denně. Pokud jste licence přidali prostřednictvím ESET Business Account, ESET License Administrator nebo ESET MSP Administrator, synchronizace s těmito portály probíhá rovněž jednou denně.

icon_open Otevřít EMA

Kliknutím se otevře portál ESET MSP Administrator.

icon_open Otevřít EBA

Kliknutím se otevře portál ESET Business Account.

Po rozbalení fondu a můžete nad konkrétní licencí provést následující akce:

play_default Použít licenci pro aktivaci

Kliknutím vytvoříte úlohu pro aktivaci produktu vybranou licencí.

icon_installers Vytvořit all-in-one instalační balíček

Kliknutím vytvoříte all-in-one instalační balíček, ve kterém bude použita vybraná licence.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

Předplacené licence

ESMC podporuje správu předplacených licencí. Přidat je můžete prostřednictvím ESET Business Account nebo licenčního klíče. Platnost předplatného si můžete zkontrolovat v sekci Správa licence ve sloupci Platnost, případně v Detailech počítače. Pro předplacené licence není možné vytvářet offline licenční soubory.

ESET Business Account – Účty lokalit

Účty lokalit z portálu EBA nejsou v ESMC podporovány. Pokud má uživatel na portálu ESET Business Account oprávnění Číst nebo Zápis na úrovni přístupu k firmě, synchronizují se všechny licence z účtu. Pokud ESET Business Account uživatel nemá oprávnění pro přístup k firmě, neimportují se žádné licence.

Aktivace ESET firemních produktů

ESET produkty můžete aktivovat z ESMC dvěma způsoby:

pomocí úlohy instalace aplikace

pomocí úlohy aktivace produktu

Deaktivace ESET firemních produktů

Firemní produkty ESET můžete deaktivovat (odebrat licenci z produktu) prostřednictvím ESMC Web Console několika způsoby:

v hlavním menu na záložce Počítače vyberte požadované počítače a v kontextovém menu klikněte na možnost disable_default Deaktivovat produkty – po kliknutí deaktivujete všechny ESET produkty nainstalované na vybraných zařízeních (odstraníte vazbu z licenčních serverů společnosti ESET). Produkt se deaktivujte i v případě, že nebyl aktivován prostřednictvím ESMC. Daná licence přitom nemusí být spravovaná prostřednictvím ESMC.

note

Poznámka

Pokud vyberte pouze jeden počítač, na kterém je nainstalováno více ESET produktů (například ESET Endpoint a ESET Enterprise Inspector Agent), můžete se rozhodnout, který z nich chcete deaktivovat.

odebráním počítače ze správy

prostřednictvím úlohy Odstranění nepřipojujících se počítačů, ve které vyberte možnost Deaktivovat licenci

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Jak Administrator může přidělit přístup k licenci dalším uživatelům

example

Příklad

Existuje výchozí účet Administrator a dále jsou definovány další tři uživatelské účty:

Filip jehož domovská skupina je Praha

Pavel jehož domovská skupina jeSydney

Petr jehož domovská skupina je Tokyo

 
Administrator naimportoval 3 licence. To znamená, že se umístily do statické skupiny Všechna zařízení a další uživatelé k licencím nemají přístup.

Administrator klikne na ikonu ozubeného kolečka u fondu licencí, ke které chce uživatelům přidělit přístup. Následně v kontextovém menu vybere možnost move_defaultPřístup skupiny > move_defaultPřesunout a následně vybere statickou skupinu, do které mají uživatelé přístup. V případě Filipa vybere skupinu Praha. Aby Filip licenci viděl a mohl ji používat, musí mít přiděleno oprávnění Použít u položky Licence ve své statické skupině Praha.

Pokud se následně Filip přihlásí, v sekci Další > Správa licence uvidí licenci. Administrátor zopakuje výše uvedený proces pro uživatele Pavla a Petra, aby měli přístup ke svým licencím.