Přístupová oprávnění

Pomocí přístupových oprávnění můžete uživatelům povolit/zakázat přístup k jednotlivým částem ESMC Web Console. Oprávnění můžete přiřazovat:

Nativním uživatelům – uživatelské účty vytvořené a spravované prostřednictvím ESMC Web Console.

Namapovaným doménovým bezpečnostním skupinám – uživatelské účty spravované a ověřované vůči Active Directory.

Volitelně můžete nativním uživatelům nebo namapovaným doménovým bezpečnostním skupinám aktivovat dvoufaktorovou autentifikaci.  Tím zvýšíte zabezpečení přístupu do ESMC Web Console.

Pro přístup k jednotlivým částem ESMC Web Console musíte uživateli přidělit potřebnou sadu oprávnění.

important

Důležité

Domovskou skupinou nativního uživatele Administrator jsou Všechna zařízení, a máte tedy přístup do všech částí konzole. Tento účet nedoporučujeme používat na prováděních každodenních činností. Důrazně doporučujeme vytvořit si další administrátorský účet nebo si namapovat doménovou bezpečnostní skupinu, například Administrators, a přiřadit jí administrátorskou sadu oprávnění. Zároveň další účet představuje řešení pro případ, kdy by se něco stalo s hlavním administrátorským účtem. Vytvořit si můžete více uživatelských účtů, kdy každý z nich bude mít pouze potřebná oprávnění pro prováděních konkrétních činností. Výchozí administrátorský účet doporučujeme používat jako záložní možnost, například pro reset hesla jiným uživatelům.

Pro správu uživatelů a jejich oprávnění přejděte v hlavním menu do sekce Další > Přístupová oprávnění > Uživatelé, resp. Sady oprávnění. Kompletní seznam přístupových oprávnění a funkcí naleznete v této kapitole.

Vzorové příklady

Napříč administrátorskou příručkou uvádíme příklady pro práci s přístupovými oprávněními. Níže uvádíme jejich seznam:

Jak duplikovat politiky

Rozdíl mezi Použít a Zápis

Jak nastavit oprávnění administrátorům ve firmě s více pobočkami

Jak sdílet objekty prostřednictvím jejich duplikování

Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům

Jak povolit administrátorovi vytvoření instalačních balíčků

Jak odebrat oznámení

Jak vytvořit politiky

Umožnit administrátorovi přístup pro zobrazení všech politik

Jak sdílet licenci mezi všemi administrátory