Aktualizácia súčastí Security Management Center

Úloha Aktualizácia súčastí Security Management Center sa používa na aktualizáciu súčastí ESMC (ESET Management Agent, ESMC Server, Web Console a MDM).

important

Dôležité

Túto úlohu môžete použiť pre aktualizáciu na ESMC 7.1 len od ERA verzie 6.4 a novšej.

Aktualizačná úloha môže byť vykonaná len na počítači, kde je nainštalovaný ESET Management Agent. Agent musí byť nainštalovaný aj na ESMC Serveri.

warning

Upozornenie

Nevykonávajte aktualizáciu agentov skôr než je aktualizovaný ESMC Server. ESET Management Agenty 7.x používajú nový komunikačný protokol a nedokážu sa pripojiť na ERA Server 6.x.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESMC vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET nasledujúce kontroly:

overí prístup k repozitáru,

overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

 

note

Poznámka

Viac informácií nájdete v časti Aktualizácia súčastí. Pozrite si tiež kapitolu Aktualizácia ESMC. O ďalšom spôsobe, pomocou ktorého je možné aktualizovať nástroj ESET Security Management Center na najnovšiu verziu, sa dozviete v našom článku databázy znalostí.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

Referenčný Security Management Center Server – zo zoznamu vyberte verziu ESMC Servera. Všetky súčasti ESMC budú aktualizované na verzie kompatibilné s vybraným serverom.

Automaticky reštartovať, keď je to potrebné – táto funkcia umožňuje vynútenie reštartu operačného systému klienta, ak to inštalácia vyžaduje.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish