Instalace bezpečnostního produktu ESET

Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy na instalaci aplikace. Pro její vytvoření si vyberte počítač a v kontextového menu klikněte na možnost Nová úloha, případně v sekci Úlohy klikněte na tlačítko Nová > add_new_defaultKlientská úloha.

note

Poznámka

ESMC Server i ESET Management Agent vyžaduje přístup k internetu. Obě komponenty si data a instalační balíčky stahují z ESET online repozitáře. Pokud máte síť bez přístup k internetu, musíte aplikace instalovat ručně, případně využít offline repozitář.

Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač (nikoli uživatel) oprávnění pro čtení z dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:

1.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$ ).

2.Ve vlastnostech složky s instalačním balíčkem přidělte na záložce Sdílení oprávnění pro čtení objektu NewComputer$.Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".

Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.

U každé úlohy je v sekci Úlohy uveden ukazatel průběhu, který reprezentuje aktuální stav provedení úlohy.

client_task

Instalace prostřednictvím příkazového řádku

Instalace prostřednictvím příkazového řádku můžete využít pouze v případě, kdy je grafické rozhraní MSI instalátoru spuštěno v některém z omezených režimů (reduced, basic nebo none).

Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec se podívejte do dokumentace Windows Installeru.

Instrukce pro instalaci bezpečnostních produktů ESET prostřednictvím příkazového řádku naleznete v odpovídajících online příručkách:

Produkty určené pro ochranu stanic

Produkty určené pro ochranu serverů

Seznam chybových zpráv při instalaci

Instalační balíček nebyl nalezen.

Je vyžadována novější verze Windows Installer Service.

Nainstalovaná je jiná verze produktu nebo konfliktní aplikace.

Již probíhá jiná instalace. Před pokračováním dokončete tuto instalaci.

Instalace nebo odinstalace byla úspěšně dokončena, ale je vyžadován restart.

Úloha selhala z důvodu výskytu chyby. Otevřete si trace log ESET Management Agenta, případně protokol software-install.log a najděte návratový kód instalátoru.