Nasazení ESET Management Agenta

Po dokončení instalace ESET Security Management Center je nutné nasadit ESET Management Agenta na počítače, které chcete spravovat vzdáleně prostřednictvím ESMC Serveru. ESET Management Agent sbírá nejen informace o operačním systému, ale především zajišťuje komunikaci s bezpečnostním produktem instalovaným na daném zařízení. Pokud jste již provedli prvotní kroky, pro vzdálenou správu stanic ve vaší síti postupujte následovně:

Přidejte počítač do ESMC,

1.Nasaďte ESET Management Agentalokálně nebo vzdáleně.

2.Nasaďte agentalokálně nebo vzdáleně.

3.Vytvořte politiku s požadovaným nastavením, které chcete aplikovat. Toto nastavení automaticky na stanici vynutí ESET Management Agent. Více informací v kapitole v kroku 4.

4.Nainstalujte na stanici bezpečnostní produktu ESET.

 

Pokud se nasazení ESET Management Agent nezdařilo, případně agent nekomunikuje se serverem, pro odstranění problému přejděte do následujících kapitol:

Řešení problémů – Nasazení ESET Agenta

Řešení problémů – ESET Management Agent se nepřipojuje

Vzorové Nasazení ESET Agenta