Správa politik

Politiky jsou seskupeny/řazeny podle kategorií reprezentované jednotlivými ESET produkty. Pro přehlednost jsou politiky dále rozděleny na předdefinované a vámi vytvořené (uživatelské).

Seznam dostupných akcí nad politikami:

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o vybrané politice.

add_new_default Nová…

Po kliknutí se zobrazí průvodce pro vytvoření nové politiky.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte již existující politiku.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii již existující politiky. Vyžadováno je pouze zadání nového názvu.

edit_default Změnit přiřazení

Prostřednictvím této možnosti přiřadíte politiku klientovi nebo skupině klientů.

delete_default Odstranit…

Doporučujeme prostudovat informace týkající se odebrání politik a vliv této akce na konfiguraci produktu.

import_default Importovat…

Klikněte na tlačítko Politiky > Importovat a vyberte soubor, který chcete importovat. Pro výběr více politik můžete využít režim výběru více položek, viz níže. Prostřednictvím této možnosti můžete naimportovat zálohované politiky z externího .dat souboru, který jste dříve exportovali z ESMC Web Console. Není možné importovat .xml soubor – nastavení exportované z koncového bezpečnostního produktu ESET.

icon_export Exportovat…

Vyberte politiku, kterou chcete exportovat, klikněte na tlačítko Politiky a vyberte možnost Exportovat….Následně se politika exportujte do .dat souboru. Pro výběr více politik můžete využít režim výběru více položek, viz níže.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti přesunete politiku do jiné statické skupiny a umožníte k ní přístup dalším uživatelům.