Používateľské rozhranie ESMC

Všetky klientske počítače sú spravované pomocou ESMC Web Console. Prístup do ESMC Web Console je možný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré používa kompatibilný webový prehliadač. Rozhranie ESMC Web Console je rozdelené na niekoľko hlavných častí:

1.V hornej časti ESMC Web Console sa nachádza nástroj na Rýchle vyhľadávanie. Vyberte cieľ vyhľadávania kliknutím na ikonu:

oNázov počítača, Popis a IP adresa – zadajte Názov klienta alebo IPv4/IPv6 adresu a stlačte Enter. Budete presmerovaný do sekcie Počítače, kde budú zobrazené výsledky.

oNázov hrozby – budete presmerovaný do sekcie Hrozby, kde budú zobrazené výsledky.

oMeno používateľa – môžete vyhľadávať importovaných používateľov AD, pričom výsledky sa zobrazia v sekcii Používatelia počítača.

2.Kliknite na tlačidlo Rýchle odkazy pre zobrazenie ponuky:

Často používané

Nastaviť počítače

Pridať počítač

Pridať mobilné zariadenie

Iné možnosti nasadenia

Pridať používateľa počítača

 

Spravovať počítače

Vytvoriť úlohu pre klienta

Vytvoriť novú politiku

Priradiť politiku

 

Skontrolovať stav

Generovať správu

 

3.Menu na ľavej strane obsahuje hlavné sekcie nástroja ESET Security Management Center a nasledujúce položky:

oRiadiaci panel

oPočítače

oHrozby

oSprávy

oÚlohy pre klienta

oInštalátory

oPolitiky

oPoužívatelia počítača

oOznámenia

oPrehľad stavu

oViac

4.Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú podrobne popísané v ich príslušných kapitolách.

 

Základné pravidlá

Povinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom.

Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET Security Management Center, kliknite na ikonu information v pravom hornom rohu a následne kliknite na <Aktuálna téma> – Pomocník. Zobrazí sa Pomocník programu pre sekciu programu, ktorú máte otvorenú.

Bližšie informácie nájdete v sekcii Viac.