Riešenie otázok na klonovanie

Otázka na klonovanie sa zobrazí v prípade, že ESMC Server deteguje jedno z nasledovného:

pripájajúci sa klonovaný počítač,

zmena hardvéru existujúceho zariadenia s nainštalovaným ESET Management Agentom.

 
Vždy, keď sa zariadenie pripojí k ESMC Serveru, vytvorí sa záznam z jeho hardvérového odtlačku. Tento odtlačok ostáva rovnaký aj po preinštalovaní zariadenia, čo znamená, že môže byť použitý na vyhodnotenie zhody medzi novopripojeným zariadením a zariadením pripojeným v minulosti.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na:

systémoch Linux, macOS, Android a iOS,

systémoch spravovaných pomocou komponentov ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security),

počítačoch, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent verzie 7.

Kliknutím na otázku a označením možnosti Vyriešiť otázku zobrazíte ponuku s nasledujúcimi možnosťami:

Nové počítače sú klonované alebo sú vytvárané ich obrazy z tohto počítača

Vždy porovnať s existujúcim počítačom

Túto možnosť použite v prípade, že:

Používate počítač ako predlohu a všetky jeho obrazy by sa mali pripájať k existujúcemu záznamu daného počítača v ESMC.

Používate počítač ako predlohu na nastavenie VDI prostredia, počítač sa nachádza vo fonde VDI a očakáva sa, že bude obnovená jeho identita na základe ID hardvérového odtlačku.

Článok databázy znalostí

Vždy vytvoriť nový počítač

Túto možnosť použite v prípade, že tento počítač používate ako obraz predlohy a chcete, aby nástroj ESMC automaticky rozpoznával všetky jeho klony ako nové počítače. Nepoužívajte túto možnosť v rámci VDI prostredí.

Článok databázy znalostí

Vytvoriť nový počítač iba teraz

Počítač je klonovaný iba raz. Vyberte túto možnosť, ak chcete vytvoriť novú inštanciu pre klonované zariadenie.

Článok databázy znalostí

 

Žiadne počítače nie sú klonované z tohto počítača, avšak jeho hardvér sa zmenil

Vždy prijať zmeny hardvéru

Použitím tejto možnosti dôjde k permanentnému vypnutiu detekcie hardvéru na danom zariadení. Túto možnosť použite len v prípade, ak sú hlásené neexistujúce zmeny hardvéru.

Túto akciu nie je možné vrátiť späť!

Prijať zmeny hardvéru iba teraz

Vyberte túto možnosť, ak chcete obnoviť hardvérový odtlačok zariadenia. Použite ju po vykonaní zmien v hardvéri klientskeho počítača. Budúce zmeny hardvéru budú znova hlásené.

Kliknite na Vyriešiť pre potvrdenie zvolenej možnosti.

 

 

question

Situácia s dvoma agentmi

Ak je ESET Management Agent odinštalovaný (avšak počítač nie je odstránený z Web Console) na klientskom počítači a následne znova nainštalovaný, vo Web Console sa budú nachádzať dva rovnaké počítače. Na server sa však pripája len jeden z nich. Takúto situáciu nie je možné riešiť pomocou dialógového okna Otázky. Daná situácia je zapríčinená nesprávnym odstránením agenta. Jediným riešením je manuálne delete_default odstrániť z Web Console ten počítač, ktorý sa nepripája. História a protokoly vytvorené pred preinštalovaním budú následne stratené.

Používanie úlohy Odstrániť nepripájajúce sa počítače

Ak máte VDI fond počítačov a nevyriešili ste správne otázku (pozrite vyššie), Web Console vytvorí novú inštanciu počítača po jeho opätovnom načítaní z fondu. Inštancie počítača sa vo Web Console nahromadia a môže nastať nadmerné čerpanie licencií. Toto neodporúčame riešiť nastavením úlohy na odstránenie nepripájajúcich sa počítačov. Takýto postup by odstránil históriu (protokoly) vymazaných počítačov a tiež by mohlo dôjsť k nadmernému čerpaniu licencií.

Nadmerné čerpanie licencií

Pri klonovaní klientskeho počítača s nainštalovaným ESET Management Agentom a aktivovaným bezpečnostným produktom ESET môže každé klonované zariadenie čerpať ďalšiu licenčnú jednotku. Tento proces tak môže v krátkom čase spôsobiť nadmerné čerpanie licencie. Ide o problém, ktorý sa však nevyskytuje vo všetkých prostrediach. Ak sa stretnete s problémom nadmerného čerpania licencií, kontaktujte svojho predajcu pre vykonanie potrebných zmien v licenciách.

Oznámenia pre klonované počítače

Existujú tri preddefinované oznámenia, ktoré môže používateľ použiť pre zmenu hardvéru alebo akcie týkajúce sa klonovania, pričom používateľ si môže vytvoriť aj nové vlastné oznámenie pomocou udalostí súvisiacich s klonovaním. Pre nastavenie oznámenia prejdite do ponuky wakeup_default Oznámenia v rozhraní Web Console.

Nový počítač bol pripojený po prvýkrát – upozornenie v prípade, že sa počítač po prvýkrát pripojil k vybranej statickej skupine (štandardne je zvolená skupina Všetko). Tento typ oznámenia funguje len pre ESET Management Agenty verzie 7.

Identita počítača obnovená – upozornenie v prípade, že počítač bol identifikovaný na základe hardvéru. Počítač bol klonovaný zo zariadenia označeného ako predloha alebo iného známeho zdroja.

Bolo zachytené potenciálne klonovanie počítača alebo zmena hardvéru – upozornenie týkajúce sa významnej zmeny hardvéru alebo klonovania v prípade, že zdrojové zariadenie nebolo v minulosti označené ako predloha.