Používanie softvéru od spoločnosti Safetica

Čo je Safetica

Safetica je softvérová spoločnosť tretej strany a člen Technologickej aliancie ESET. Spoločnosť Safetica poskytuje riešenie v oblasti IT bezpečnosti zamerané na prevenciu straty dát a dopĺňa bezpečnostné riešenia ESET. Medzi hlavné funkcie softvéru Safetica patria:

Prevencia straty dát – monitorovanie všetkých pevných diskov, USB diskov, prenosov súborov po sieti, e-mailov a tlačiarní, ako aj prístupu k súborom aplikácií.

Hlásenie a blokovanie aktivít – pre operácie so súbormi, webové stránky, e-maily, odosielanie okamžitých správ, použitie aplikácií a vyhľadávané kľúčové slová.

 

Ako funguje Safetica

Safetica nasadí na želané koncové pracovné stanice agenta (Safetica Endpoint Client) a udržiava s nimi pravidelné spojenie prostredníctvom servera (Safetica Management Service). Tento server vytvára databázu informácií o dianí na pracovných staniciach a distribuuje nové bezpečnostné politiky a nariadenia ochrany dát na jednotlivé pracovné stanice.

Safetica agenta môžete nainštalovať aj prostredníctvom úlohy pre klienta – Spustiť príkaz:

msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

„Server_name“ je názov hostiteľa/IP adresa servera, kde je nainštalovaná služba Safetica Management Service.

Môžete použiť parameter /silent na konci príkazu pre vzdialené spustenie inštalácie v „tichom“ režime. Napr.: msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent

Inštalácia pomocou úlohy pre klienta – Spustiť príkaz si vyžaduje, aby sa balík .msi už nachádzal na zariadení. Pre spustenie inštalačnej úlohy pre .msi balíky v zdieľanom umiestnení zadajte do príkazu konkrétne umiestnenie nasledovne: msiexec /i Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Integrácia softvéru Safetica s ESMC

ESET Management Agent deteguje a hlási softvér Safetica ako softvér spoločnosti ESET v sekcii Podrobnosti o počítači > Nainštalované aplikácie. ESMC Web Console aktualizuje Safetica agenta v prípade, že je dostupná novšia verzia. Safetica agent môže byť aktualizovaný aj priamo z ESMC Web Console prostredníctvom repozitára softvéru spoločnosti ESET.