Riešenie problémov – Web Console

Táto kapitola obsahuje informácie o bežných chybových hláseniach týkajúcich sa prihlasovania a zároveň poskytuje informácie o tom, ako tieto problémy riešiť.

Chybové hlásenie

Možná príčina

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Neplatné používateľské meno alebo heslo

Uistite sa, že ste svoje prihlasovacie meno a heslo zadali správne.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom „Nepripojený“

Skontrolujte, či je spustená služba ESMC Server a služba databázy. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Chyba komunikácie

Overte si, či je služba ESMC Server spustená. Taktiež skontrolujte, či je spustená a správne funguje služba Apache Tomcat.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Pripojeniu vypršal časový limit

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a uistite sa, že ESMC Web Console má prístup na ESMC Server. Môže sa tiež stať, že ESMC Server je preťažený. Skúste preto reštart. Tento problém môže nastať aj v prípade, že používate rozličné verzie ESMC Servera a ESMC Web Console.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Používateľ nemá priradené žiadne prístupové práva

Používateľovi neboli pridelené žiadne prístupové práva. Prihláste sa ako správca a upravte účet používateľa tak, aby mal priradenú aspoň jednu sadu povolení.

validation-status-icon-error Prihlásenie zlyhalo: Chyba parsovania odpovede

Verzia nástroja Web Console a verzia ESMC Servera nie sú kompatibilné. K tomuto problému môže dôjsť počas alebo po vykonaní aktualizácie niektorého z komponentov. Ak tento problém pretrváva, nasaďte správnu verziu nástroja Web Console manuálne.

validation-status-icon-warning Používate nešifrované pripojenie! Upravte, prosím, konfiguráciu webového servera tak, aby používal HTTPS

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame nastaviť nástroj ESMC Web Console tak, aby používal HTTPS.

JavaScript je vypnutý. Povoľte, prosím, JavaScript vo svojom prehliadači.

Povoľte JavaScript alebo aktualizujte svoj webový prehliadač.

Nezobrazuje sa prihlasovacie okno alebo sa nepretržite načítava.

Reštartujte službu ESET Security Management Center Server. Hneď ako sa služba ESET Security Management Center Server znova spustí, reštartujte službu Apache Tomcat. Po reštartovaní oboch služieb už bude možné načítať prihlasovacie okno ESET Security Management Center Web Console.

„Nastala neočakávaná chyba“ alebo „Vyskytla sa nezachytená výnimka“

Tento problém zvyčajne nastane vtedy, keď vstupujete do ESMC Web Console. Prečítajte si informácie obsiahnuté v časti Podporované webové prehliadače a bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.

details_hoverPoznámka:

Pretože Web Console používa protokol HTTPS, môže sa vo vašom webovom prehliadači zobraziť správa o bezpečnosti certifikátu alebo nedôveryhodnom pripojení (presné znenie správy závisí od typu prehliadača). Váš webový prehliadač chce, aby ste skontrolovali identitu stránky, na ktorú sa snažíte pripojiť. Kliknite na Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) (Internet Explorer) alebo Rozumiem možným rizikám. Kliknite na Pridať výnimku a potom na Potvrdiť bezpečnostnú výnimku (Firefox) pre umožnenie prístupu do prostredia ESMC Web Console. Toto sa vzťahuje len na situáciu, kde sa snažíte pripojiť na adresu rozhrania ESET Security Management Center Web Console.

Viac informácií o nastavení HTTPS/SSL pripojenia nájdete v našom článku databázy znalostí.

details_hoverPoznámka:

Ak sa vám v niektorých častiach ESMC Web Console (napr. kontextové menu a menu Rýchle odkazy) nezobrazia všetky texty, môže to byť spôsobené doplnkom webového prehliadača, ktorý je určený na blokovanie reklamy. Pre vyriešenie tohto problému vypnite tento doplnok pre adresu ESMC Web Console.