VDI, klonovanie a detekcia hardvéru

Produkt ESET Security Management Center od verzie 7 podporuje VDI prostredia, klonovanie počítačov a neperzistentné ukladacie systémy. Táto funkcia vyžaduje, aby bol niektorý počítač označený ako predloha, prípadne sa vyžaduje vyriešenie otázky, ktorá sa objavuje pri klonovaní alebo zmene hardvéru.

Kým nie je otázka vyriešená, klientsky počítač sa nebude môcť pripojiť k ESMC Serveru. Klient kontroluje iba to, či bola otázka vyriešená.

Vypnutie detekcie hardvéru nie je možné vrátiť späť, preto odporúčame používať túto možnosť čo najopatrnejšie a iba na fyzických počítačoch!

Pri riešení viacerých otázok použite dlaždicu Prehľad StavuOtázky.

Ktoré operačné systémy a nástroje hypervisor sú podporované?

validation-status-icon-error Upozornenie:

Pred začatím používania VDI spolu s ESMC si prečítajte podrobnejšie informácie o podporovaných a nepodporovaných funkciách rôznych VDI prostredí v našom článku databázy znalostí.

Podporované sú iba operačné systémy Windows od verzie XP SP2 x64.

Komponenty ESET Virtual Agent Host nie sú podporované.

Mobilné zariadenia spravované pomocou MDM nie sú podporované.

Prepojené klonované zariadenia vo Virtual Box nie je možné rozlíšiť.

V ojedinelých prípadoch môže byť detekcia hardvéru vypnutá automaticky nástrojom ESMC. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak ESMC nedokáže spoľahlivo analyzovať hardvér zariadenia.

Pozrite si zoznam podporovaných konfigurácií:

oCitrix PVS 7.0+ s fyzickými počítačmi

oCitrix PVS 7.0+ s virtuálnymi počítačmi v Citrix XenServer 7+

oCitrix PVS 7.0+ a Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oCitrix Machine Creation Services

o(bez PVS) Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oVMWare Horizon 7+ s VMWare ESXi

oMicrosoft SCCM (pre re-imaging)

 

VDI prostredia

V rámci fondu VDI môžete použiť počítač slúžiaci ako predloha, kde je zároveň nainštalovaný ESET Management Agent. Nevyžaduje sa žiadny VDI konektor, pretože všetku komunikáciu zabezpečuje ESET Management Agent. ESET Management Agent verzie 7 musí byť však na počítači slúžiacom ako predloha nainštalovaný predtým, ako bude nastavený fond VDI (katalóg zariadení).

Ak chcete vytvoriť fond VDI, označte najprv počítač ako predlohu v sekcii Podrobnosti o počítačiHardvér. Vyberte možnosť Označiť ako predloha pre klonovanie (porovnať s existujúcim počítačom).

Ak dôjde k odstráneniu počítača označeného ako predloha z ESMC, obnova jeho identity (klonovanie) nebude povolená. Nové počítače z fondu dostanú vždy novú identitu (vo Web Console sa vytvorí záznam o novom počítači).

Ak sa počítač z fondu VDI pripojí po prvýkrát, má povinný 1-minútový interval pripojenia. Po niekoľkých počiatočných pripojeniach sa interval pripojenia nastaví podľa počítača označeného ako predloha.

Nikdy nevypínajte detekciu hardvéru pri používaní fondu VDI.

Počítač označený ako predloha môže byť spustený spolu s klonovanými počítačmi, čiže je možné udržiavať ho vždy aktuálny.

 

vdi

Klonovanie počítačov prostredníctvom nástroja hypervisor

Môžete vytvoriť klon bežného počítača. Stačí počkať, kým sa zobrazí otázka, a potom ju vyriešte vybraním možnosti Vytvoriť počítač iba teraz.

 

clon

Zavádzanie systémov na fyzické počítače z predpripravených obrazov

Pri inštalácii nových počítačov môžete použiť obraz počítača slúžiaceho ako predloha, na ktorom je už nainštalovaný ESET Management Agent verzie 7. Existujú dva spôsoby:

1.Systém vytvorí nový počítač v ESMC po každom nasadení obrazu.

Pri pripojení pracovnej stanice vyriešte otázku manuálne a vyberte možnosť Vždy vytvoriť nový počítač.

Predtým, ako začnete s klonovaním, označte počítač ako predlohu. Vyberte možnosť Označiť ako predloha pre klonovanie (vytvoriť nový počítač).

2.Systém vytvorí nový počítač v ESMC v prípade, ak došlo k nasadeniu obrazu na novú pracovnú stanicu. Ak sa obraz opätovne nasadí na pracovnú stanicu, ktorú už ESMC pozná (bol na nej nainštalovaný ESET Management Agent verzie 7), jej identita bude v ESMC priradená k už existujúcemu záznamu.

Pri pripojení pracovnej stanice vyriešte otázku manuálne a vyberte možnosť Vždy porovnať s existujúcim počítačom.

Predtým, ako začnete s klonovaním, označte počítač ako predlohu. Vyberte možnosť Označiť ako predloha pre klonovanie (porovnať s existujúcim počítačom).

 

image

Paralelná replikácia

ESMC Server dokáže rozpoznať a vyriešiť paralelnú replikáciu viacerých počítačov v ESMC pod jednou identitou. Takáto udalosť je hlásená v sekcii Podrobnosti o počítačiUpozornenia. Existujú dva spôsoby riešenia tejto situácie:

Kliknite na zobrazené upozornenie a vyberte príslušnú akciu. Počítače budú rozdelené na jednotlivé identity a dôjde k trvalému vypnutiu detekcie hardvéru.

V ojedinelých prípadoch môžu spôsobovať konflikt aj počítače, pre ktoré je detekcia hardvéru vypnutá. V takýchto prípadoch je jediným riešením spustenie úlohy pre klienta Obnoviť klonovaného agenta.

Spustite na príslušnom počítači úlohu pre klienta Obnoviť klonovaného agenta. Vďaka tomu nebude nutné vypínať detekciu hardvéru.