Režim synchronizácie – Active Directory/Open Directory/LDAP

Kliknite na Viac > Úlohy pre server > Synchronizácia statickej skupiny > Nová.

Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

Nastavenia

Spoločné nastavenia

Kliknite na možnosť Vybrať vedľa položky Názov statickej skupinyštandardne bude pre synchronizované počítače použitá domáca skupina vykonávajúceho používateľa. Môžete tiež zvoliť možnosť Nová statická skupina a vytvoriť novú skupinu.

Objekty k synchronizácii – sú to buď Počítače a skupiny, alebo Iba počítače.

Akcia pri výskyte kolízie počas vytvárania počítačov – ak synchronizácia pridáva počítače, ktoré sú už členmi danej statickej skupiny, môžete vybrať metódu riešenia konfliktu:

oVynechať (nové počítače nebudú pridané).

oPresunúť (nové počítače budú presunuté do podskupiny)

oDuplikovať (nové počítače budú pridané so zmeneným názvom)

Akcia pri odstránení počítača – ak počítač už neexistuje, môžete ho buď Zmazať, alebo Vynechať.

Akcia pri odstránení skupiny – ak skupina už neexistuje, môžete ju Zmazať alebo Vynechať.

Režim synchronizácie – Active Directory/Open Directory/LDAP

Viac o správe počítačov v ESMC 7 prostredníctvom synchronizácie Active Directory sa dočítate v našom článku databázy znalostí.

Nastavenia pripojenia servera

Server – zadajte názov servera alebo IP adresu vášho doménového radiča.

PrihlásenieZadajte prihlasovacie meno pre váš doménový radič v nasledujúcom formáte:

oDOMAIN\username (ESMC Server bežiaci na systéme Windows)

ousername@FULL.DOMAIN.NAME alebo username (ESMC Server bežiaci na systéme Linux)

validation-status-icon-warning Dôležité:

Doménu zadajte veľkými písmenami – toto formátovanie je potrebné na správne overovanie požiadaviek odosielaných na Active Directory server.

Heslo – zadajte heslo, pomocou ktorého sa prihlasujete na váš doménový radič.

Použitie LDAP parametrovak chcete použiť LDAP, označte možnosť Použiť LDAP namiesto Active Directory a zadajte atribúty zodpovedajúce vášmu serveru. Môžete tiež použiť predvolené atribúty kliknutím na položku Vlastné v časti Predvoľby. Automaticky budú načítané a vyplnené nasledujúce atribúty:

oActive Directory – kliknite na možnosť Prechádzať... vedľa položky Rozlišujúci názov. Zobrazí sa stromová štruktúra vášho Active Directory. Vyberte hornú položku pre synchronizáciu všetkých skupín s ESMC alebo vyberte len konkrétne skupiny, ktoré chcete pridať. Synchronizované budú len počítače a organizačné jednotky. Po dokončení úprav kliknite na OK.

oOpen directory Mac OS X Servera (názvy hostiteľských počítačov)

oOpen directory Mac OS X Servera (IP adresy počítačov)

oOpenLDAP so Samba záznamami – pre nastavenie parametrov DNS názov v Active Directory.

oPri použití predvolených nastavení pre LDAP a Active Directory môžete do sekcie Podrobnosti o počítači načítať atribúty zo svojej Active Directory štruktúry. Môžu byť použité len atribúty typu DirectoryString. Pre kontrolu atribútov na vašom doménovom radiči môžete použiť nástroj, akým je napríklad ADExplorer. Pozrite si príslušné polia v tabuľke nižšie:

Polia podrobností o počítači

Polia synchronizačnej úlohy

Názov

Atribút názvu hostiteľa počítača

Popis

Atribút popisu počítača

Nastavenia synchronizácie

Rozlišujúci názovcesta k uzlu v stromovej štruktúre Active Directory. Ak ponecháte toto pole prázdne, bude synchronizovaná celá stromová štruktúra AD.

Vylúčené rozlišujúce názvy – v prípade potreby môžete vylúčiť (ignorovať) určité uzly v stromovej štruktúre Active Directory.

Ignorovať deaktivované počítače (iba v Active Directory) – počítače, ktoré sú deaktivované v AD, budú pri synchronizácii ignorované (pri vykonaní úlohy budú tieto počítače preskočené).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak sa zobrazí chyba Server not found in Kerberos database po kliknutí na Browse, použite AD FQDN servera miesto IP adresy.

hmtoggle_plus0Synchronizácia z Linux servera

 

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.