Odstránenie počítača zo správy

Ak chcete odstrániť zariadenie zo správy, kliknite na Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na Odstrániť. V dialógovom okne sa zobrazia kroky potrebné na odstránenie vybraného počítača zo správy.

remove_computer_from_management

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pred pokračovaním na ďalší krok sa uistite, že ste úspešne dokončili predchádzajúci krok. Je to dôležité pre správne odstránenie zariadenia.

1.Vynulovať nastavenia Endpointu – kliknite na Spravovať politiky a odstráňte všetky aplikované politiky, aby bolo možné spravovať lokálne zariadenie. Viac informácií nájdete v časti Pravidlá odstraňovania politík v kapitole Politiky. Ak je nastavené heslo na prístup ku konfigurácii produktu ESET určeného pre koncové zariadenia, vytvorte novú politiku na odstránenie hesla (vyberte možnosť nastavenia hesla, avšak žiadne heslo nezadávajte).

2.Zastaviť správu počítača – spustite úlohu Ukončiť spravovanie alebo odinštalujte ESET Management Agenta/bezpečnostný produkt ESET lokálne na počítači. Týmto sa ukončí spojenie medzi počítačom a produktom ESMC.

3.Odstrániť počítač z databázy – keď ste si istý, že počítač sa už nepripája k ESMC, môžete ho odstrániť zo zoznamu spravovaných zariadení.