Offline aktivácia

Na aktiváciu ESMC a iných bezpečnostných produktov ESET môžete použiť licenčný súbor z portálu ESET Business Account. Každý offline licenčný súbor je generovaný len pre jeden produkt, napr. ESET Endpoint Security. Offline licencia sa používa len u klientov, ktorí nemajú a nebudú mať prístup k licenčným serverom ESET (offline licenciu nie je vhodné použiť ani v prípade, ak je klient pripojený k internetu prostredníctvom proxy servera s prístupom obmedzeným iba na služby ESET). Z licencie formou predplatného nie je možné vytvoriť offline licenčný súbor.

Ak chcete nahradiť existujúcu offline licenciu, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

1.Odstrániť starú licenciu v ESMC a licenčný súbor v portáli ESET Business Account.

2.Vytvoriť novú offline licenciu v portáli ESET Business Account.

3.Importovať novú licenciu do ESMC.

4.Opätovne aktivovať produkty použitím novej licencie.

 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Offline licenčný súbor

Pre vytvorenie a následný import offline licenčného súboru postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1.Skopírujte si Token licenčného súboru.
 

active_add_offline_license

2.Prihláste sa do svojho účtu ESET Business Account, kde ste importovali svoju licenciu.

3.Vyberte licenciu, ktorú chcete exportovať a zvoľte možnosť Vytvoriť offline súbory.

4.Vyberte produkt, pre ktorý chcete vytvoriť licenčný súbor a zadajte jeho Názov a Počet jednotiek (jednotky licencie, ktoré budú exportované do licenčného súboru).

5.Označte možnosť Povoliť spravovanie pomocou ESET konzoly na správu a zadajte Token ESET konzoly na správu (Token licenčného súboru z ESMC).

create_offline_license_file

6.Kliknite na Vygenerovať.

 

Pre stiahnutie súboru postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vyberte licenciu a kliknite na možnosť Zobraziť detailné informácie.

2.Prejdite na kartu Offline súbory.

3.Kliknite na licenčný súbor, ktorý ste vytvorili a zvoľte možnosť Stiahnuť.

Vráťte sa späť do ESMC do časti Správa licencií, vyberte možnosť Prehľadávať, nájdite offline licenčný súbor, ktorý ste exportovali z portálu EBA, kliknite na Odovzdať a napokon kliknite na Pridať licencie.

active_add_lic_token

Podľa ikon ľahko rozpoznáte, akým spôsobom ste danú licenciu pridali: icon_license_owner licenčným kľúčom, icon_offline_license offline licenciou alebo cez mn_icn_user_normal EBA

list_license_type

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými bezpečnostnými produktmi spoločnosti ESET prostredníctvom ESMC dvoma spôsobmi:

pomocou úlohy Inštalácia softvéru,

pomocou úlohy Aktivácia produktu.