ESET Business Account

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

ESET Business Account prihlasovacie údaje

Zadajte prihlasovacie údaje pre portál ESET Business Account (ESMC zobrazí všetky delegované licencie v Správe licencií ESMC) a kliknite na Pridať licencie.

active_add_lic_eba

ELA, bezpečnostný správca

ESMC je spätne kompatibilný s nástrojmi ESET License Administrator a EMA. Môžete použiť svoje prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu (tie, ktoré ste používali v ERA 6.x) namiesto prihlasovacích údajov k EBA. Licencie, ktoré boli importované cez bezpečnostného správcu v ERA 6.x, fungujú po migrácii/aktualizácii na ESMC 7 správne.