Inventár hardvéru

Najnovšia verzia produktu ESET Security Management Center má funkciu, ktorá mu umožňuje zhromažďovať podrobné informácie súvisiace s inventárom hardvéru z pripojených zariadení, akými sú napr. podrobnosti o pamäti RAM, úložisku a procesore.

Kliknite na Počítače, ďalej kliknite na pripojené zariadenie a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

show_details

Kliknite na Podrobnosti a prejdite na kartu Hardvér.

HW_details

Pripojené zariadenia môžete filtrovať podľa ich hardvérových parametrov. V rámci inventára hardvéru máte na výber z nasledujúcich kategórií: šasi, informácie o zariadení, displej, grafický adaptér, vstupné zariadenie, veľkokapacitné úložisko, sieťový adaptér, tlačiareň, procesor, RAM a zvukové zariadenie.

Súhrnné správy o inventári hardvéru

Môžete si vytvoriť vlastné správy o inventári hardvéru. Pri vytváraní novej šablóny správy vyberte v sekcii Dáta podkategóriu v rámci jedného z filtrov Hardvérového inventára. Po pridaní prvého stĺpca tabuľky alebo osi X budú na výber iba kompatibilné dáta.

Dynamické skupiny založené na inventári hardvéru

Môžete si vytvoriť vlastné dynamické skupiny na základe podrobností hardvérového inventára pripojených zariadení. Pri vytváraní novej šablóny dynamickej skupiny vyberte pravidlo/pravidlá z kategórií Hardvérového inventára. Môžete napríklad vytvoriť dynamickú skupinu so zariadeniami filtrovanými podľa ich kapacity pamäte RAM a získať tak prehľad o zariadeniach, ktoré disponujú určitou veľkosťou pamäte RAM.

Hardvérový inventár na systéme Linux

Aby ESET Management Agent správne hlásil podrobnosti o hardvéri, musí byť na klientskom počítači/serveri so systémom Linux nainštalovaný nástroj lshw. Ak ste prešli z ERA 6.x VA (CentOS) na ESMC 7 VA, musíte naň taktiež nainštalovať nástroj lshw.

Na inštaláciu nástroja lshw použite nasledujúci príkaz (pod používateľom root alebo sudo):

Debian distribúcie (Ubuntu)

apt-get install -y lshw

Red Hat distribúcie (CentOS, Fedora, RHEL)

yum install -y lshw

Inventár hardvéru na systéme macOS

Funkcia inventára hardvéru je dostupná na systéme macOS verzie 10.9 a vyššej.