Podrobnosti skupiny

Ak vyberiete v kontextovom menu skupiny možnosť details_defaultZobraziť podrobnosti, zobrazí sa prehľad vybranej skupiny:

details_default Podrobnosti

V sekcii Podrobnosti môžete kliknutím na ikonu edit_default upraviť nastavenia skupiny, prípadne môžete Pridať popis. Nájdete tu informácie o umiestnení skupiny, jej nadradenej skupine, prípadne podradených skupinách. Ak je zvolená skupina dynamickou skupinou, môžete tu tiež vidieť dostupné operácie a pravidlá, podľa ktorých sú počítače vyhodnocované a priraďované k danej skupine.

play_default Úlohy

V tejto časti môžete vidieť a upravovať úlohy pre klienta priradené k danej skupine.

gear_icon Politiky

V tejto časti môžete vidieť a upravovať politiky priradené k danej skupine.

details_hoverPoznámka:

V podrobnostiach skupiny sú zobrazené len tie úlohy a politiky, ktoré sú priradené k zvolenej skupine. Nie sú však zobrazené politiky a úlohy aplikované na jednotlivé počítače v danej skupine.

icon_threats Upozornenia

V tejto časti nájdete zoznam upozornení prichádzajúcich z počítačov, ktoré patria do danej skupiny.