Začíname s nástrojom ESMC Web Console

ESET Security Management Center je možné konfigurovať a spravovať pomocou ESMC Web Console. Po úspešnej inštalácii nástroja ESET Security Management Center alebo nasadení virtuálneho zariadenia ESMC sa môžete pripojiť na váš ESMC Server pomocou ESMC Web Console.

V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie a používanie nástroja ESMC Web Console. Môžete vytvoriť inštalátory a nasadiť ESET Management Agenta, prípadne bezpečnostné produkty spoločnosti ESET, na klientske počítače. Po nasadení ESET Management Agenta môžete spravovať skupiny, vytvárať a priraďovať politiky a nastavovať oznámenia a správy. Môžete kliknúť na jednu z nasledujúcich tém a prejsť priamo do príslušnej kapitoly:

Otvorenie ESMC Web Console

Používanie sprievodcu spustením

ESMC Web Console

Prehľad stavu