Používanie nástroja RD Sensor

Ak nepoužívate synchronizáciu s Active Directory, najjednoduchším spôsobom, ako pridať počítač do ESMC štruktúry, je použitie nástroja RD Sensor. Nástroj RD Sensor je súčasťou inštalačného balíka. V časti Správy prejdite do sekcie Počítače, vyberte správu s označením Neautorizované počítače a kliknite na Vygenerovať.

using_RD_sensor

Správa Neautorizované počítače teraz zobrazuje počítače nájdené nástrojom RD Sensor. Počítače môžu byť pridané kliknutím na počítač, ktorý chcete pridať a kliknutím na Pridať, prípadne môžete kliknúť na Pridať všetky zobrazené položky.

fs_rd_sensor_add_computer

Ak pridávate jeden počítač, môžete použiť preddefinovaný názov alebo zadať vlastný (ide len o zobrazovaný názov, ktorý bude použitý iba v ESMC Web Console, nie ako názov hostiteľa). Môžete tiež pridať popis. Ak sa už tento počítač nachádza v ESMC adresári, budete na to upozornený a môžete sa rozhodnúť, ako pokračovať. Sú dostupné tieto možnosti: Nasadiť agenta, Vynechať, Opakovať, Presunúť, Duplikovať alebo Zrušiť. Po pridaní počítača sa zobrazí okno s možnosťou Nasadiť agenta.

Po kliknutí na možnosť Pridať všetky zobrazené položky sa zobrazí zoznam počítačov, ktoré budú pridané. Kliknite na delete_default vedľa názvu konkrétneho počítača, ak ho nechcete pridať do ESMC štruktúry. Po odstránení neželaných počítačov zo zoznamu kliknite na Pridať. Po kliknutí na Pridať označte akciu, ktorá bude vykonaná pri nájdení duplikátov (pri veľkom počte počítačov môže nastať oneskorenie): Vynechať, Opakovať, Presunúť, Duplikovať alebo Zrušiť. Následne sa zobrazí okno s možnosťou Nasadiť agentov.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Výsledky vyhľadávania nástroja RD Sensor sú zapísané do protokolu detectedMachines.log. Tento protokol obsahuje zoznam počítačov nájdených vo vašej sieti. Protokol detectedMachines.log sa nachádza v nasledujúcich umiestneniach:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log