Synchronizácia s Active Directory

AD synchronizácia je vykonávaná pomocou úlohy pre server Synchronizácia statickej skupiny. Ide o prednastavenú úlohu, ktorá môže byť spustená automaticky už počas inštalácie produktu ESET Security Management Center. Ak je počítač v doméne, prebehne synchronizácia a počítače z AD budú pridané do predvolenej skupiny Všetko.

fs_use_AD_synch

Ak chcete spustiť synchronizáciu, kliknite na úlohu a vyberte možnosť Vykonať teraz. Ak potrebujete vytvoriť novú úlohu pre synchronizáciu s AD, označte skupinu, do ktorej chcete pridať nové počítače zo služby Active Directory. Taktiež vyberte objekty v AD, ktoré chcete synchronizovať a nastavte, čo sa má stať v prípade výskytu duplikátov. Nastavte parametre pripojenia k Active Directory a režim synchronizácie nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP. Postupujte podľa podrobných inštrukcií nachádzajúcich sa v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET.