Vytvorenie all-in-one inštalátora agenta

Proces tvorby all-in-one inštalátora (obsahujúceho ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET) je podobný ako Sprievodca spustením, all-in-one však inštalátor ponúka pokročilé možnosti nastavenia. Tieto možnosti zahŕňajú nastavenia Politiky pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET, Názov hostiteľa ESMC Servera a Port, ako aj možnosť zvoliť Nadradenú skupinu.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre operačné systémy Microsoft Windows.

Kliknite na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na Vytvoriť inštalátor pod možnosťou Vytvoriť all-in-one inštalátor (iba Windows). Otvorí sa okno Vytvoriť all-in-one inštalátor.

Vytvorenie inštalačného balíka

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Obsah balíka – vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Bezpečnostný produkt + agent – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta.

Produktrozbaľte túto sekciu a zo zoznamu dostupných produktov spoločnosti ESET vyberte požadovaný inštalačný súbor. Ak vyberiete verziu 6.3 alebo staršiu, automatická aktivácia produktu nebude fungovať. Produkt budete musieť aktivovať neskôr. Bezpečnostné produkty ESET verzie 6.4 a novších verzií budú pri inštalácii aktivované automaticky.

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

details_hoverPoznámka:

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Nastaveniach servera v časti Pokročilé nastavenia.

Jazyk – vyberte jazyk inštalátora zo zoznamu podporovaných jazykov.

Licencia (voliteľné) – túto možnosť použite na pridanie licencie pomocou jednej z metód popísaných v časti Správa licencií. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Ak nevyberiete licenciu, môžete vytvoriť inštalátor bez nej a aktivovať produkt neskôr.

 

Iba agent – obsahuje iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Certifikát

Partnerský certifikát a certifikačná autorita ESMC sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol zvolený automaticky, kliknite na ESMC Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a odovzdajte certifikačný súbor .pfx. Bližšie inštrukcie nájdete v časti Vlastné certifikáty pre ESMC.

V prípade potreby zadajte vašu Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ESMC alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritické chyby počas inicializácie agenta.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupovú frázu certifikátu je možné extrahovať, pretože je vložená v súbore .exe.

Rozšírené

Táto sekcia vám umožňuje upraviť all-in-one balík inštalátora podľa vlastných potrieb:

1.V prípade potreby môžete zmeniť Názov inštalačného balíka a zadať preň Popis.

2.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Ak chcete vytvoriť novú nadradenú statickú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová statická skupina a použite sprievodcu. Novovytvorená skupina bude automaticky zvolená.

3.Nástroj ESET AV Remover vám pomôže odinštalovať alebo úplne odstrániť iné antivírusové programy. Ak chcete tento nástroj použiť, označte príslušné začiarkavacie políčko.

4.Počiatočná konfigurácia inštalátora – môžete si vybrať z dvoch typov konfigurácie:

oNekonfigurovať – budú aplikované iba politiky, ktoré sú zlúčené do nadradenej statickej skupiny.

oVybrať konfiguráciu zo zoznamu politík – túto možnosť použite, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta a/alebo bezpečnostný produkt ESET. Kliknite na Vybrať a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z preddefinovaných politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo upraviť už existujúcu politiku. Ak potom znova skúsite vybrať politiku, v zozname už bude zobrazená vaša nová politika.

5.V prípade potreby môžete špecifikovať Názov hostiteľa ESMC Servera a číslo Portu. V opačnom prípade predvolené hodnoty nemeňte.

6.Kliknite na Dokončiť. Súbory all-in-one inštalačného balíka budú vygenerované pre 32-bitové a 64-bitové operačné systémy. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie. Po dokončení sťahovania budete vyzvaný na výber umiestnenia, kde bude súbor uložený (napr. ESMC_Installer_x86_en_US.exe alebo ESMC_Installer_x64_en_US.exe). Kliknite na Uložiť súbor.

7.Spustite súbor all-in-one inštalačného balíka na klientskom počítači. Podrobné inštrukcie týkajúce sa sprievodcu inštaláciou balíka nájdete v tejto príručke.