Nasadenie

Po úspešnej inštalácii nástroja ESET Security Management Center je potrebné nasadiť ESET Management Agenta na klientske počítače vo vašej sieti. V tejto časti nájdete popísané všetky dostupné metódy nasadenia ESET Management Agenta. ESET Management Agent je veľmi dôležitý, pretože bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET bežiace na klientskych počítačoch komunikujú s ESMC Serverom výhradne pomocou agenta.

Po úspešnej inštalácii nástroja ESET Security Management Center a jeho počiatočnej konfigurácii sa proces nasadenia skladá z nasledujúcich krokov:

1.Pridanie klientskych počítačov do skupinovej štruktúry ESMC. Je potrebné nasadiť ESET Management Agenta a nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na počítače v sieti.

2.Proces nasadenia agenta – môžete si vybrať medzi lokálnym nasadením a vzdialeným nasadením.

3.Vytvorenie politiky na aplikovanie vašich vlastných nastavení – táto politika bude vynútená agentom akonáhle bude nainštalovaný softvér. Pre viac informácií si pozrite krok č. 4.

4.Nasadenie bezpečnostného produktu ESET – použitie úlohy Inštalácia softvéru na inštaláciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET.

 

Pri problémoch so vzdialeným nasadením ESET Management Agenta (napríklad zlyhá úloha pre server Nasadenie agentov) si prezrite informácie na nasledujúcich odkazoch:

Riešenie problémov – nasadenie agenta

Riešenie problémov – pripojenie agenta

Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta