Nasadenie agenta pomocou GPO a SCCM

Okrem lokálneho nasadenia a vzdialeného nasadenia pomocou úlohy pre server môžete použiť aj nástroje na správu, ako napr. Group Policy Object (GPO), Software Center Configuration Manager (SCCM), Symantec Altiris alebo Puppet.

Pre nasadenie ESET Management Agenta na klientske počítače prostredníctvom GPO alebo SCCM postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Stiahnite si inštalátor ESET Management Agenta v podobe súboru .msi z webovej stránky spoločnosti ESET.

Kliknite na možnosť Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. Zobrazí sa kontextové okno, kde budete mať možnosť Pre nasadenie použiť GPO alebo SCCM. Kliknite na možnosť Vytvoriť skript.

Certifikát

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

Partnerský certifikát a certifikačná autorita ESMC sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol zvolený automaticky, kliknite na popis pre ESMC Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého vyberte certifikát, ktorý chcete používať. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a odovzdajte certifikačný súbor .pfx. Viac informácií nájdete v časti Vlastné certifikáty pre ESMC.

V prípade potreby zadajte Prístupovú frázu certifikátu. Prístupovú frázu certifikátu zadajte v prípade, ak ste ju špecifikovali počas inštalácie svojho ESMC alebo používate vlastný certifikát s prístupovou frázou certifikátu. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritické chyby počas inicializácie agenta.

Rozšírené

Môžete si prispôsobiť inštalačný balík ESET Management Agenta:

Pre inštalačný balík vyplňte polia Názov a Popis (voliteľné).

Nadradená skupina (voliteľná) – môžete buď vybrať existujúcu statickú skupinu, alebo vytvoriť novú. Kliknite na Vybrať a vyberte nadradenú statickú skupinu pre klientsky počítač, na ktorom použijete inštalátor. Ak chcete vytvoriť novú nadradenú statickú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová statická skupina a použite sprievodcu. Novovytvorená skupina bude automaticky zvolená.

Počiatočná konfigurácia inštalátora – môžete si vybrať z dvoch typov konfigurácie:

oNekonfigurovať – budú aplikované iba politiky, ktoré sú zlúčené do nadradenej statickej skupiny.

oVybrať konfiguráciu zo zoznamu politík – túto možnosť použite, ak chcete aplikovať konfiguračnú politiku na ESET Management Agenta. Kliknite na Vybrať v časti Konfigurácia agenta (voliteľná) a vyberte si zo zoznamu dostupných politík. Ak vám nevyhovuje žiadna z preddefinovaných politík, môžete vytvoriť novú politiku alebo najprv upraviť už existujúce politiky.

V prípade potreby môžete upresniť Názov hostiteľa ESMC Servera (voliteľné) a číslo Portu. V opačnom prípade predvolené hodnoty nemeňte.

Kliknite na Dokončiť a keď sa otvorí okno so súborom install_config.ini, vyberte možnosť Uložiť súbor.

Ak chcete, aby bola komunikácia ESET Management Agenta preposielaná na ESMC Server pomocou proxy, pridajte nasledujúce parametre do súboru install_config.ini:

P_USE_PROXY=1

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=

P_PROXY_HTTP_PORT=

P_PROXY_HTTP_USERNAME=

P_PROXY_HTTP_PASSWORD=

Kliknutím na príslušný odkaz nižšie zobrazíte postup pre dve populárne metódy nasadenia ESET Management Agenta:

1.Postup nasadenia ESET Management Agenta pomocou GPO

2.Postup nasadenia ESET Management Agenta pomocou SCCM