ESET Push Notification Service

Služba ESET Push Notification Service (EPNS) odosiela pokyny na prebudenie medzi ESMC Serverom a ESET Management Agentmi verzie 7. Pokyn je spustený používateľom Web Console. Každý pokyn na prebudenie zároveň odosiela pokyn Wake-on-LAN. Rozosielacie adresy (multicast addresses) pre Wake-on-LAN môžete nastaviť v nastaveniach servera. Tento typ riešenia, kedy sú pokyny na prebudenie spracované komponentmi tretej strany mimo lokálnej siete používateľa, je univerzálnejší a štandardný pre cloudové riešenia.

Zariadenia so systémom Windows XP sa nedokážu pripojiť k EPNS a dostávať pokyny na prebudenie.

Podrobnosti o pripojení

Nato, aby bolo možné odosielať pokyny na prebudenie prostredníctvom EPNS, sa musia ESET Management Agent a ESMC Server vedieť pripojiť k EPNS serveru. Ak nedokážete poskytnúť svojim agentom pripojenie k EPNS, okrem pokynov na prebudenie nebude ovplyvnená žiadna iná funkcionalita.

 

Podrobnosti o pripojení

Zabezpečenie prenosu

SSL

Protokol

MQTT (protokol pripojenia machine-to-machine)

Port

primárny: 8883

failover: 443

Adresa hostiteľa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

HTTP Proxy neumožňuje preposielanie protokolu MQTT.

 

Kompatibilita s nástrojom ERA 6.x

Nástroj ERA používal na odosielanie pokynov na prebudenie UDP pripojenie.

ERA Agenty verzie 6.x môžu dostávať pokyny na prebudenie iba prostredníctvom UDP.

ESET Management Agenty môžu dostávať pokyny na prebudenie iba prostredníctvom EPNS.
 

Z toho vyplýva, že ERA Agenty verzie 6.x nie sú kompatibilné s ESET Security Management Center Serverom verzie 7.

Riešenie problémov

Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke vyššie).

Uistite sa, že agent aj server sa dokážu priamo pripojiť na EPNS server.