ESET Push Notification Service

Služba ESET Push Notification Service (EPNS) dokáže odosielať pokyny na prebudenie medzi ESMC Serverom a ESET Management Agentmi verzie 7. Každý pokyn na prebudenie zároveň odosiela pokyn Wake-on-LAN. Rozosielacie adresy (multicast addresses) pre Wake-on-LAN môžete nastaviť v nastaveniach servera.

Podrobnosti o pripojení

Nato, aby bolo možné odosielať pokyny na prebudenie prostredníctvom EPNS, sa musia ESET Management Agent a ESMC Server vedieť pripojiť k EPNS serveru.

 

Podrobnosti o pripojení


Zabezpečenie prenosu

SSL

Protokol

MQTT (protokol pripojenia machine-to-machine)

Port

8883

Adresa hostiteľa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

HTTP Proxy neumožňuje preposielanie protokolu MQTT. Agenty, ktoré používajú proxy, nemôžu dostávať pokyny na prebudenie.

 

Kompatibilita s nástrojom ERA 6.x

Nástroj ERA používal na odosielanie pokynov na prebudenie UDP pripojenie.

ERA Agenty verzie 6.x môžu dostávať pokyny na prebudenie iba prostredníctvom UDP.

ESET Management Agenty môžu dostávať pokyny na prebudenie iba prostredníctvom EPNS.
 

Z toho vyplýva, že ERA Agenty verzie 6.x nie sú kompatibilné s ESET Security Management Center Serverom verzie 7.

Riešenie problémov

Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby umožňoval pripojenie k EPNS serveru (podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke vyššie).

Uistite sa, že agent aj server majú priamu viditeľnosť na EPNS server.