Odoslané súbory

ESET Dynamic Threat Defense je služba, ktorá poskytuje pokročilú ochranu pred doposiaľ neobjavenými hrozbami. Používateľ môže odoslať súbory na analýzu malvéru v cloudovom prostredí a následne získať správu o aktivite odoslanej vzorky. Podrobné inštrukcie nájdete v používateľskej príručke pre ESET Dynamic Threat Defense. Súbor môžete odoslať vzdialene priamo z nástroja ESMC Web Console v sekcii Hrozby > Zobraziť podrobnosti > Odoslať súbor do EDTD.

V okne Odoslané súbory si môžete tiež prezrieť zoznam všetkých súborov odoslaných na servery spoločnosti ESET.

Okno Odoslané súbory

V tomto okne si môžete prezrieť zoznam odoslaných súborov a ich podrobnosti, napr. môžete nájsť používateľa, ktorý odoslal súbor, ako aj dátum odoslania súboru. Kliknite na odoslaný súbor a z roletového menu vyberte konkrétnu akciu.

details_default Zobraziť podrobnosti

Kliknutím na túto možnosť zobrazíte kartu naposledy odoslaných vzoriek.

behavior Zobraziť aktivitu

Kliknutím na túto možnosť zobrazíte správu o analýze aktivity pre danú vzorku.

excluion Pridať vylúčenie do politiky

Označte jeden alebo viacero súborov a kliknite na Pridať vylúčenie do politiky pre pridanie vylúčenia z detekcie pre označené súbory do existujúcej politiky. V kontextovom okne vyberte jednu politiku a kliknite na Pridať.

 

Okno Detaily súborov

V tomto okne nájdete podrobnosti o vybranom súbore. Ak bol súbor odoslaný viackrát, budú zobrazené podrobnosti z posledného odoslania.

Stav

Výsledky analýzy malvéru.

Neznámy – súbor zatiaľ nebol analyzovaný.

Neškodný – žiadne z detekčných jadier nevyhodnotilo analyzovaný súbor ako škodlivý.

Podozrivý, Veľmi podozrivý – analyzovaný súbor bol na základe zachytenej aktivity vyhodnotený ako podozrivý, avšak nemusí ísť nevyhnutne o malvér.

Škodlivý – analyzovaný súbor bol na základe zachytenej aktivity vyhodnotený ako škodlivý.

Stav

Stav analýzy. Stav Prebieha opätovná analýza znamená, že výsledok prvotnej analýzy je už k dispozícii, avšak môže sa ešte zmeniť po vykonaní dodatočnej analýzy.

Naposledy spracované v

Súbor môže byť odoslaný na analýzu viackrát z viacerých počítačov. Toto je čas poslednej vykonanej analýzy.

Odoslané v

Čas odoslania súboru.

Aktivita

Pre zobrazenie analýzy vykonanej systémom ESET Dynamic Threat Defense kliknite na Zobraziť aktivitu. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak má počítač, ktorý odoslal súbor, platnú licenciu pre ESET Dynamic Threat Defense.

Počítač

Názov počítača, z ktorého bol súbor odoslaný.

Používateľ

Používateľ počítača, ktorý súbor odoslal.

Dôvod

Dôvod odoslania súboru.

Odoslané do

Časť ESET cloudu, ktorá prijala súbor. Nie každý odoslaný súbor je analyzovaný na prítomnosť malvéru.

Hash

SHA1 hash odoslaného súboru.

Veľkosť

Veľkosť odoslaného súboru.

Kategória

Kategória súboru. Kategória nemusí zodpovedať prípone súboru.

Bližšie informácie súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense správami o aktivite súborov nájdete v príslušnej dokumentácii.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.