Riadiaci panel

Riadiaci panel je štandardná stránka zobrazená po prvom prihlásení používateľa do prostredia ESMC Web Console. Zobrazuje prednastavené správy o stave vašej siete. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete prepínať medzi jednotlivými riadiacimi panelmi. Každý panel obsahuje niekoľko správ.

Práca s riadiacim panelom

Pridať – kliknite na ikonu add_new_default v záhlaví riadiaceho panela pre pridanie nového riadiaceho panela. Zadajte názov nového panela a potvrďte kliknutím na Pridať riadiaci panel. Vytvorí sa nový, prázdny riadiaci panel.

Presunúť – kliknite na názov panela a podržaním tlačidla myši panel presuňte na nové miesto.

Prispôsobiť – riadiace panely môžete upravovať podľa vlastných potrieb a preferencií, a to pridávaním nových správ alebo úpravou existujúcich (zmenou ich veľkosti, premiestňovaním alebo preskupovaním správ).

Kliknite na ikonu gear_icon vedľa názvu Riadiaceho panela pre zobrazenie nasledujúcich možností v roletovom menu:

update_default Obnoviť stránku

Obnovenie šablón správ v danom riadiacom paneli.

remove_default Zmazať

Odstránenie riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie riadiaceho panela.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie kópie riadiaceho panela s rovnakými parametrami v domácej skupine používateľa.

Zmeniť rozloženie

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

details_hoverPoznámka:

Nie je možné prispôsobovať nasledujúce predvolené riadiace panely: Prehľad a Prehľad incidentov.

V ESET Security Management Center sú prednastavené nasledujúce riadiace panely:

Prehľad

Riadiaci panel Prehľad je štandardný riadiaci panel, ktorý sa zobrazí po každom prihlásení do ESET Security Management Center. Zobrazuje všeobecné informácie o stave vašej siete.

Filtre zariadení – zobrazujú počet spravovaných zariadení na základe posledného hláseného stavu. Kliknutím na ktorúkoľvek zo štyroch dlaždíc môžete otvoriť filtrovaný zoznam zariadení.

Stav zariadenia – na príslušných kartách zobrazuje počet spravovaných zariadení na základe typu nainštalovaného bezpečnostného produktu. Ak nie je nasadený žiadny bezpečnostný produkt z danej skupiny, na karte bude zobrazená možnosť nasadenia príslušného inštalačného balíka.

Stav pripojenia – zobrazuje zoznam posledných pripojení spravovaných zariadení.

Stav verzie produktu – zobrazuje pomer aktuálnych a zastaraných verzií bezpečnostných produktov podľa platformy.

Stav správy – zobrazuje počet spravovaných a chránených zariadení (klientske zariadenia, na ktorých je nainštalovaný aj ESET Agent, aj bezpečnostný produkt), spravovaných zariadení (klientske zariadenia, kde je nainštalovaný len agent), nespravovaných zariadení (klientske zariadenia vo vašej sieti, ktoré síce ESMC pozná, avšak nie je na nich nainštalovaný agent) a neautorizovaných zariadení (klientske zariadenia, ktoré ESMC nepozná, avšak boli zachytené nástrojom Rogue Detection Sensor).

Informačný kanál RSS – zobrazuje informačný kanál z WeLiveSecurity a z portálu databázy znalostí spoločnosti ESET. Ak kliknete na ikonu ozubeného kolesa v časti Informačný kanál RSS, môžete vypnúť automatické prehrávania kanálov, prípadne vypnúť konkrétny kanál.

Prehľad incidentov

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad nevyriešených nájdených/nahlásených hrozieb za posledných 7 dní vrátane ich závažnosti, metódy detekcie a stavu riešenia, ako aj prehľad 10 počítačov/používateľov s najvyšším počtom incidentov.

Počítače

Tento riadiaci panel vám ponúka prehľad informácií o klientskych zariadeniach (ich stav ochrany, operačné systémy, stav aktualizácií a pod.).

Security Management Center Server

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie o samotnom ESET Security Management Center Serveri (zaťaženie servera, klientske zariadenia s problémami, vyťaženie procesora, pripojenia na databázu atď.).

Antivírusové hrozby

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných produktov ESET (aktívne hrozby, hrozby za posledných 7/30 dní atď.).

Hrozby firewallu

Udalosti firewallu z pripojených klientskych zariadení – zoradené podľa závažnosti, času atď.

ESET aplikácie

Tento riadiaci panel zobrazuje základné informácie o nainštalovaných produktoch od spoločnosti ESET.

 

Akcie dostupné pre správy riadiaceho panela

expand_normal Zmena veľkosti panela

Kliknite na túto možnosť pre zobrazenie správy na celú šírku obrazovky.

update_default Obnoviť

Obnovenie šablóny správy.

change_default Zmeniť

Zmena šablóny správy na inú zo zoznamu šablón.

edit_default Upraviť šablónu správy

Úprava nastavení šablóny.

scheduled Nastaviť interval frekvencie obnovenia

Nastavenie vlastného intervalu obnovenia pre šablónu.

schedule_default Naplánovať

Možnosť použitia tejto šablóny správy na naplánovanie správy.

remove_default Zmazať

Odstránenie šablóny správy z riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie šablóny správy.

Táto bunka

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

Povolenia na prístup k riadiacemu panelu

Používateľ musí mať na prácu s riadiacimi panelmi pridelené príslušné povolenie. V jednotlivých paneloch môžu byť použité len šablóny správ zahrnuté v skupine, ku ktorej má používateľ pridelené prístupové práva. Pokiaľ používateľ nemá pridelené povolenia pre Správy a riadiace panely, nebudú sa mu v sekcii Riadiaci panel zobrazovať žiadne údaje. Správca môže predvolene vidieť všetky údaje.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny správ a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať správy na základe šablón správ. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón správ.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny správ a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.