Vytvorenie novej certifikačnej autority

Pre vytvorenie novej certifikačnej autority prejdite do sekcie Viac > Certifikačné autority a kliknite na tlačidlo Akcia > add_new_defaultNová v dolnej časti okna.

Certifikačná autorita

Zadajte Popis certifikačnej autority a taktiež Prístupovú frázu. Prístupová fráza musí obsahovať aspoň 12 znakov.

Atribúty (Predmet)

1.Zadajte Spoločný názov (názov) certifikačnej autority. Zadajte jedinečný názov, aby bolo možné odlíšiť viaceré certifikačné autority. Môžete prípadne zadať aj dodatočné informácie o danej certifikačnej autorite.

2.Zadajte hodnoty Platné od a Platné do pre uistenie sa, že je certifikát platný.

details_hoverPoznámka:

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ESMC musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 2 dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ESMC Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 1 deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad, certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 počas inštalácie bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 10. január 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 v ESMC Web Console bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 11. január 2017 00:00:00.

3.Kliknite na Uložiť pre uloženie novej certifikačnej autority. Vytvorená certifikačná autorita bude teraz zobrazená v zozname certifikačných autorít v časti Viac > Certifikačné autority a je pripravená na použitie. Certifikačná autorita je umiestnená do domácej skupiny používateľa, ktorý túto certifikačnú autoritu vytvoril.

create_a_new_cert_authority

Pre správu certifikačnej autority kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu v zozname a použite kontextové menu (kliknite ľavým tlačidlom myši na certifikačnú autoritu) alebo tlačidlo Akcia v dolnej časti okna. Dostupné možnosti sú Importovať verejný kľúč a Exportovať verejný kľúč alebo Upraviť certifikačnú autoritu.