Počítače

Všetky klientske zariadenia, ktoré boli pridané do nástroja ESET Security Management Center, sú zobrazené tu a sú rozdelené do skupín. Každé zariadenie je zaradené do jednej statickej skupiny. Kliknutím na niektorú skupinu zo zoznamu (na ľavej strane) sa napravo zobrazia klientske počítače zaradené do danej skupiny.

Nespravované počítače icon_unmanaged(klienty v sieti, ktoré nemajú nainštalovaného ESET Management Agenta alebo bezpečnostný produkt spoločnosti ESET) sa zvyčajne zobrazujú v skupine Stratené a nájdené. Stav klienta, ktorý je zobrazený v ESMC Web Console, je nezávislý od nastavení bezpečnostných produktov ESET na danom kliente. To je dôvod, prečo aj v prípade, že určitý stav nie je zobrazený na kliente, je stále hlásený do ESMC Web Console. Klienty môžete presúvať medzi jednotlivými skupinami pomocou podržania tlačidla myši (drag and drop).

Počítače, zariadenia a akcie so skupinami

Prostredníctvom kontextového menu (ikona gear_icon) vedľa už existujúcej skupiny môžete vytvoriť novú statickú alebo dynamickú skupinu, vytvoriť novú úlohu alebo vybrať niektorú inú z dostupných akcií.

Kliknite na tlačidlo Pridať nové a vyberte si z nasledujúcich možností:

icon_computer Počítače – počítače môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

mobile_default Mobilné zariadenia – mobilné zariadenia môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

update_default Synchronizovať cez adresárový server – môžete spustiť úlohu Synchronizácia statickej skupiny.

Kliknutím na konkrétne zariadenie otvoríte kontextové menu obsahujúce akcie, ktoré sú dostupné pre dané zariadenie. Môžete tiež označiť začiarkavacie políčko vedľa zariadenia a kliknúť na tlačidlo Akcie, ktoré sa nachádza v dolnom paneli. Menu Akcie zobrazí rôzne možnosti v závislosti od typu zariadenia. Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon. Ak kliknete na číslo upozornení v stĺpci Upozornenia, v sekcii Podrobnosti o počítači sa zobrazí zoznam upozornení.

Filtrovanie zobrazenia

Existujú rôzne spôsoby filtrovania vášho zobrazenia:

Štandardný filter: Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Ikony stavu vám umožňujú filtrovanie podľa závažnosti: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning žltá – Varovania, icon_success zelená – OK a icon_unmanaged sivá – Nespravované počítače. Tieto ikony zobrazujú aktuálny stav vašich produktov ESET na konkrétnych klientskych počítačoch. Môžete použiť aj kombináciu týchto ikon ich zapnutím alebo vypnutím. Ak si napríklad prajete zobraziť len počítače s varovaním, ponechajte označenú len validation-status-icon-warning žltú ikonu (ostatné ikony nesmú byť označené). Ak chcete, aby sa zobrazovali aj validation-status-icon-warning upozornenia, aj validation-status-icon-error chyby, ponechajte zapnuté len tieto dve ikony.

Pomocou možnosti Pridať filter > Kategória produktov a následným použitím roletového menu môžete zvoliť typy zariadení, ktoré budú zobrazené.

oMožnosť Všetky zariadenia zobrazí všetky klientske počítače bez filtrovania. Následne môžete zoznam počítačov zúžiť použitím filtra, prípadne môžete použiť aj kombinácie filtrov.

oChránené ESET produktom – zariadenie s nainštalovaným bezpečnostným produktom od spoločnosti ESET.

oESET Security Management Center – jednotlivé ESMC komponenty, ako napríklad Agent, RD Sensor, Server atď.

oIné – zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť, virtuálne zariadenie, Enterprise Inspector Agent a Enterprise Inspector Server.

Zobraziť podskupiny – označte túto možnosť pre zobrazenie podskupín aktuálne zvolenej skupiny.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

details_hoverPoznámka:

Ak v zozname nemôžete nájsť určitý počítač, ale s istotou viete, že vo vašej ESMC infraštruktúre sa nachádza, v prvom rade sa ubezpečte, že sú vypnuté všetky filtre.