Podrobnosti o počítači

Ak chcete zobraziť podrobnosti o konkrétnom počítači, vyberte klientsky počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na Zobraziť podrobnosti. Z tohto okna (Počítače) môžete taktiež vykonať niektoré akcie kliknutím na možnosť Počítač v ľavom dolnom rohu.

Okno s informáciami sa skladá zo siedmich rôznych častí:

details_default Prehľad

V tejto časti sa nachádzajú informácie, ktoré vám poskytnú ucelený prehľad aktuálneho stavu počítača.

Počítač

Kliknutím na ikonu edit_default môžete zmeniť názov počítača, prípadne upraviť jeho popis. Ak už existuje spravovaný počítač s rovnakým názvom, môžete použiť možnosť Povoliť duplicitné názvy.

FQDN – úplný názov domény počítača.

details_hoverPoznámka:

Ak vaše klientske počítače a ESMC Server bežia pod Active Directory, môžete automaticky načítať Názov a Popis pomocou úlohy Synchronizácia statickej skupiny.

Nadradená skupina – môžete zmeniť nadradenú statickú skupinu počítača.

IP – IP adresa počítača.

Počet aplikovaných politík – kliknite na číslo pre zobrazenie zoznamu politík aplikovaných na zariadenie.

Člen dynamických skupín – zoznam dynamických skupín, v ktorých sa klientsky počítač nachádzal počas poslednej replikácie.

 

Hardvér

V tejto časti nájdete zoznam kľúčových parametrov hardvéru, informácie o operačnom systéme a unikátne identifikátory. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Hardvér.

 

Upozornenia

Upozornenia – odkaz na zoznam problémov týkajúcich sa daného počítača.

Počet nevyriešených hrozieb – táto položka zobrazuje počet nevyriešených hrozieb. Po kliknutí sa zobrazí zoznam nevyriešených hrozieb.

Čas posledného pripojenia – informácie o čase poslednej vykonanej analýzy.

Detekčné jadro – verzia detekčného jadra na cieľovom zariadení.

Aktualizovaný – stav aktualizácie.

 

Produkty a licencie

V tejto časti nájdete zoznam komponentov ESET nainštalovaných na danom počítači. Po kliknutí na túto dlaždicu sa zobrazí karta Podrobnosti – Produkty a licencie.

Používatelia

Prihlásení používatelia (iba počítače) – doména a používateľské meno prihlásených používateľov na zariadení.

Priradení používatelia

oKliknite na možnosť Pridať používateľa alebo Priradiť používateľa pre priradenie používateľa zo sekcie Používatelia počítača k tomuto zariadeniu.

oAk chce zrušiť priradenie používateľa, kliknite na ikonu delete_default.

oAk chcete zobraziť podrobnosti účtu priradeného používateľa, kliknite na jeho používateľské meno.

Poloha (iba pre mobilné zariadenia)Zariadenia v programe iOS Device Enrollment Program (DEP) je možné lokalizovať iba ak je aktivovaný „režim strateného zariadenia“.

Tlačidlo Hardvér je možné využiť v prípade, ak chcete pripraviť počítač na klonovanie. Vyžaduje sa to pri klonovaní počítačov alebo pri zmene ich hardvéru.

Označiť ako predloha pre klonovanie > Porovnať s existujúcim počítačom – pre podrobnejšie informácie si pozrite možnosť Vždy porovnať s existujúcim počítačom. Túto možnosť odporúčame použiť pred vytvorením fondu VDI.

Označiť ako predloha pre klonovanie > Vytvoriť nový počítač – pre podrobnejšie informácie si pozrite možnosť Vždy vytvoriť nový počítač. Túto možnosť odporúčame použiť pred vytvorením fondu VDI.

Vypnúť detekciu hardvéru – trvalé vypnutie detekcie zmeny hardvéru. Túto akciu nie je možné vrátiť späť!

Zrušiť označenie ako predloha pre klonovanie – pomocou tejto možnosti zrušíte označenie predlohy. Ak použijete túto možnosť, pri každom ďalšom klonovaní tohto počítača sa zobrazí otázka.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na:

systémoch Linux, macOS, Android a iOS,

systémoch spravovaných pomocou komponentov ESET Virtual Agent Host (ESET Virtualization Security),

počítačoch, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent verzie 7.


gear_icon Konfigurácia

Konfigurácia – táto karta obsahuje zoznam konfigurácií nainštalovaných produktov ESET (ESET Management Agent, ESET Endpoint atď.). Sú dostupné tieto akcie:

Kliknutím na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu môžete vytvoriť úlohu pre ESET Management Agenta na zhromaždenie konfigurácií spravovaných produktov. Po doručení úlohy ESET Management Agentu je daná úloha okamžite vykonaná a výsledky sú doručené na ESMC Server pri ďalšom pripojení. Následne si budete môcť pozrieť zoznam konfigurácií spravovaných produktov.

Otvorte konfiguráciu cez kontextové menu a prekonvertujte ju na politiku. Kliknite na konfiguráciu pre jej zobrazenie.

Po otvorení konfigurácie ju môžete prekonvertovať na politiku. Kliknite na možnosť Konvertovať na politiku – aktuálna konfigurácia bude dostupná prostredníctvom Sprievodcu vytváraním novej politiky a vy ju budete môcť upraviť a uložiť ako novú politiku.

Konfiguráciu si môžete stiahnuť na účely riešenia problémov. Kliknite na požadovanú konfiguráciu a následne v roletovom menu kliknite na možnosť Stiahnuť pre diagnostiku.

Aplikované politiky – táto karta obsahuje zoznam politík aplikovaných na daný počítač. Možnosť Spravovať politiky vám umožňuje spravovať, upravovať, priraďovať a odstraňovať politiky.


icon_sysinspector_logs Protokoly (iba pre počítače)

SysInspector – kliknite na možnosť Požiadať o protokol (iba pre systém Windows), čím spustíte na zvolených klientskych zariadeniach úlohu na Vyžiadanie SysInspector protokolu. Po dokončení úlohy pribudne v zozname konfigurácií nová konfigurácia. Kliknite na konfiguráciu v zozname pre zobrazenie jej podrobností.

Log Collector – kliknite na Spustiť ESET Log Collector pre spustenie diagnostickej úlohy. Po dokončení úlohy pribudne v zozname protokolov nová položka. Kliknite na protokol v zozname pre zobrazenie podrobností.

Diagnostické protokoly – kliknite na možnosť Diagnostika > Zapnúť pre spustenie diagnostického režimu na aktuálnom zariadení. Pri aktívnom diagnostickom režime bude klientsky počítač odosielať všetky protokoly na ESMC Server. Všetky protokoly budú k dispozícii 24 hodín. Protokoly sú rozdelené do piatich kategórií: protokol spamu, protokol firewallu, protokol HIPS, protokol správy zariadení a protokol webovej kontroly.

details_hoverPoznámka:

Maximálna povolená veľkosť súboru pre doručenie protokolu je 16 MB na zariadenie. Ak sú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy väčšie, úloha zlyhá s príslušnou chybovou správou. Pri výskyte tohto problému môžete buď zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova, alebo zozbierať protokoly lokálne na zariadení.


play_default Vykonania úloh

V tejto časti nájdete zoznam všetkých vykonaných úloh. Môžete použiť filter na zúženie výsledkov vyhľadávania, prejsť na detaily, upravovať, duplikovať, vymazať alebo spustiť úlohu.


icon_installed_applications Nainštalované aplikácie

V tejto časti nájdete zoznam nainštalovaných programov na klientskom zariadení vrátane informácií o verzii, veľkosti, bezpečnostnom stave atď. Pomocou nastavenia politiky môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET. Ak chcete odinštalovať niektorú aplikáciu, označte ju a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Budete vyzvaný na zadanie Parametrov odinštalovania. Ide o voliteľné parametre príkazového riadka pre inštalátor (inštalačný balík). Parametre odinštalovania sú unikátne pre každý inštalátor softvéru. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii pre príslušný produkt.

Ak je dostupná aktualizácia pre produkt ESET, môžete ju vykonať kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ESET produkty.

details_hoverPoznámka:

iOS zariadenia hlásia zoznam nainštalovaného softvéru do ESMC raz za deň. Používateľovi nie je umožnené vynútiť obnovenie zoznamu.


icon_threats Upozornenia

V tejto časti nájdete zoznam upozornení a ich podrobnosti: problém, stav, produkt, výskyt, závažnosť atď. Prístup k tomuto zoznamu je tiež možný priamo zo sekcie Počítače, a to kliknutím na počet upozornení v stĺpci Upozornenia. Upozornenia môžete vyriešiť jediným kliknutím.


question_defaultOtázky (iba pre počítače)

Na karte Otázky nájdete zoznam otázok súvisiacich s klonovaním počítačov. Podrobnejšie informácie o riešení otázok súvisiacich s klonovanými alebo zmenenými počítačmi nájdete na nasledujúcom odkaze.


icon_threat_and_quarantine Hrozby a karanténa

Hrozby – štandardne sú zobrazené všetky typy hrozieb, ale môžete ich filtrovať podľa konkrétnych typov: antivírus, firewall, blokované súbory, Enterprise Inspector a HIPS.

Karanténa – zoznam hrozieb umiestnených v karanténe s podrobnosťami, ako napr. názov hrozby, typ hrozby, názov objektu, veľkosť, prvý výskyt, počet, dôvod používateľa atď.


icon_more Podrobnosti

Základné – informácie o spravovanom zariadení, ako napr. operačný systém, typ, verzia, sériové číslo, FQDN atď. Ďalej tu nájdete informácie o tom, či je počítač potlačený, či je spravovaný, čas poslednej aktualizácie a počet aplikovaných politík.

Hardvér – informácie o hardvéri zariadenia, výrobcovi a modeli, ako aj informácie o konfigurácii siete (IPv4, IPv6, podsieť, sieťový adaptér atď.).

Produkty a licencie – informácie o aktuálnej verzii detekčného jadra, verziách bezpečnostných produktov ESET nainštalovaných na zariadeniach, ako aj informácie o aktuálne používaných licenciách.