Aktualizácia modulov

Úloha Aktualizácia modulov je určená na aktualizovanie všetkých modulov bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskom zariadení. Táto úloha je dostupná pre všetky produkty a operačné systémy. Zoznam všetkých modulov produktu nájdete v sekcii O programe v danom bezpečnostnom produkte.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť – táto možnosť odstráni dočasné aktualizačné súbory z klientskeho počítača a často môže pomôcť vyriešiť problémy a chyby pri aktualizácii modulov.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish