Diagnostika

Postupujte podľa krokov uvedených nižšie, ak chcete vyžiadať diagnostickú akciu prostredníctvom bezpečnostného produktu ESET na klientskom počítači.

Vyberte úlohu Diagnostika a kliknite na Nová.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Diagnostická akcia

Spustiť ESET Log Collector – budú zozbierané konkrétne dáta (ako napr. konfigurácia a protokoly) z vybraného počítača s cieľom získať potrebné informácie o zákazníkovom počítači v prípade riešenia problémov s technickou podporou.

oParametre ESET Log Collector – pre zozbieranie všetkých dostupných dát ponechajte pole Parametre ESET Log Collector prázdne. Ak chcete špecifikovať parametre pre Log Collector, pozrite si zoznam jednotlivých parametrov podľa operačných systémov: Windows, macOS alebo Linux.

details_hoverPoznámka:

Maximálna povolená veľkosť súboru pre doručenie protokolu je 16 MB na zariadenie. Ak sú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy väčšie, úloha zlyhá s príslušnou chybovou správou. Pri výskyte tohto problému môžete buď zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova, alebo zozbierať protokoly lokálne na zariadení.

Nastaviť diagnostický režimdiagnostický režim pozostáva z nasledujúcich kategórií: protokol spamu, protokol firewallu, protokol HIPS, správa zariadení a protokol webovej kontroly. Hlavným účelom diagnostického režimu je zhromažďovanie protokolov všetkých úrovní závažnosti pri riešení problémov.

oZapnúť – povolenie zapisovania do protokolov v rámci všetkých aplikácií ESET.

oVypnúť – zapisovanie do protokolov môžete vypnúť buď manuálne, alebo môžete počkať do najbližšieho reštartu počítača, po ktorom bude zapisovanie do protokolov vypnuté automaticky.

Pre úspešné vytvorenie diagnostických protokolov je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

Protokoly diagnostického režimu môžu byť zozbieravané z klientskych počítačov so systémom Windows a macOS.

Na klientskom počítači musí byť nainštalovaný a aktivovaný bezpečnostný produkt ESET.

details_hoverPoznámka:

ESET Management Agent odosiela iba protokoly zozbierané produktom ESET nainštalovaným na klientskom počítači. Kategória protokolu a úroveň podrobnosti protokolu závisí od typu produktu a konfigurácie. Nakonfigurujte každý produkt použitím Politík tak, aby zozbieraval konkrétne protokoly.

Diagnostické protokoly staršie ako 24 hodín sú každý deň o polnoci automaticky odstraňované. Vďaka tomu sa zamedzí preťaženiu ESMC databázy.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish

Vytvorené protokoly si môžete prezrieť v sekcii Podrobnosti o počítači.