Aktualizácia softvéru ESET

Úloha pre klienta „Inštalácia softvéru“ môže byť použitá aj na aktualizáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Spustite túto úlohu s použitím najnovšieho inštalátora, aby bola cez váš súčasný bezpečnostný produkt nainštalovaná najnovšia verzia programu.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

ESET licencia – pri aktualizácii aktivovaného produktu nie je potrebné vybrať licenciu. Licenciu vyberte len v prípade, že inštalujete alebo aktualizujete produkty, ktoré zatiaľ aktivované neboli, prípadne chcete zmeniť aktuálne používanú licenciu na inú.

Balík na inštaláciu – z repozitára vyberte najnovšiu dostupnú verziu aktualizácie.

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish

 

validation-status-icon-warning Aktualizácia produktu ESET Security pre Microsoft SharePoint

Ak na aktualizáciu produktu ESET Security pre Microsoft SharePoint z verzie 4.x používate úlohu, úloha bude prerušená a zobrazí sa všeobecné chybové hlásenie inštalácie (0x643). Podrobné pokyny, ako úspešne dokončiť aktualizáciu produktu ESET Security pre Microsoft SharePoint, nájdete tu.

validation-status-icon-warning Nepoužívajte túto úlohu na aktualizáciu súčastí ESMC

Úlohu Inštalácia softvéru nepoužívajte na aktualizáciu súčastí ESMC, ako sú agent, server a MDM. Namiesto toho použite úlohu Aktualizácia súčastí.