Nastavenia ESET Management Agenta

Použitím politiky môžete upraviť nastavenia ESET Management Agenta. Pre ESET Management Agenta existuje niekoľko prednastavených politík, napríklad Pripojenie – Pripojiť každých... (časový interval pripájania agenta k serveru) alebo Hlásenia aplikácií – Hlásiť všetky inštalované aplikácie (nielen aplikácie spoločnosti ESET). Postup ako vynútiť konkrétnu politiku len na určitú podsieť je uvedený v tomto príklade.

 

Kliknite na Politiky a rozbaľte sekciu Vstavané politiky > ESET Management Agent, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

icon_section Pripojenie

Servery pre pripojenie – kliknite na Upraviť zoznam serverov pre upresnenie podrobností pripojenia na ESMC Server (názov hostiteľa/IP a číslo portu). Je možné zadať viacero ESMC Serverov. Politiku s týmto nastavením môžete využiť napríklad pri zmene IP adresy vášho ESMC Servera alebo v prípade, že vykonávate migráciu.

Dátový limit – vyberte maximálny počet bajtov pre odosielanie dát.

Interval pripojenia – zvoľte pravidelný interval a upresnite časovú hodnotu intervalu pripojenia na ESMC Server (prípadne použite CRON výraz).

Certifikát – môžete spravovať partnerské certifikáty pre ESET Management Agenta. Kliknite na Zmeniť certifikát a vyberte, ktorý certifikát by mal byť používaný ESET Management Agentom. Viac informácií nájdete v kapitole Partnerské certifikáty.

icon_section Aktualizácie

Interval aktualizácie – časový interval, v ktorom budú prijímané aktualizácie. Môžete zvoliť pravidelný interval a upresniť nastavenia alebo môžete použiť CRON výraz.

Aktualizačný server – aktualizačný server, z ktorého bude ESMC Server sťahovať aktualizácie pre bezpečnostné produkty a komponenty ESMC.

Typ aktualizácie – vyberte požadovaný typ aktualizácie. Môžete si vybrať pravidelnú, predbežnú alebo oneskorenú aktualizáciu. Neodporúčame výber predbežnej aktualizácie pre produkčné systémy, pretože to môže predstavovať bezpečnostné riziko.

icon_section Pokročilé nastavenia

HTTP Proxy – môžete použiť proxy server, ktorý bude slúžiť na sprostredkovanie internetového pripojenia klientom vo vašej sieti, ako aj na komunikáciu agenta s ESMC Serverom.

oTyp konfigurácie proxy

Globálne proxy – túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby bol na replikáciu agenta a ukladanie ESET služieb do vyrovnávacej pamäte (napr. aktualizácie) použitý rovnaký proxy server.

Rôzne proxy pre každú službu – túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby jeden proxy server slúžil na replikáciu agenta a druhý na ukladanie služieb ESET do vyrovnávacej pamäte (napr. aktualizácie).

oGlobálne proxy – táto možnosť je dostupná len v prípade, že ju vyberiete v sekcii Typ konfigurácie proxy. Kliknite na Upraviť a nastavte svoje proxy.

Dve možnosti spomenuté nižšie sú dostupné len ak vyberiete možnosť Rôzne proxy pre každú službu. Môžete tiež nastaviť proxy napr. len pre ESET služby a ponechať Replikáciu vypnutú. Použitím možnosti Použite priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

oReplikácia (na ESMC Server) – nastavte proxy, pomocou ktorého sa bude agent pripájať na server.

oESET služby – nastavte proxy, pomocou ktorého sa budú ESET služby ukladať do vyrovnávacej pamäte.

Volanie na prebudenieESMC Server dokáže spustiť okamžitú replikáciu ESET Management Agenta na klientskom počítači prostredníctvom služby EPNS. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ESET Management Agenta na ESMC Server. Ak napríklad chcete, aby bola úloha pre klienta spustená na klientoch okamžite alebo chcete, aby bola politika aplikovaná ihneď.

Kompatibilita – pre umožnenie správy bezpečnostných produktov spoločnosti ESET verzie 5 alebo staršej prostredníctvom ESET Management Agenta musí byť nastavený špecifický prijímajúci port. Bezpečnostné produkty ESET musia byť nakonfigurované tak, aby boli nasmerované na tento port a adresa ESET Security Management Center Servera musí byť nastavená na localhost.

Operačný systém – použite prepínače pre hlásenie určitých informácií alebo problémov na klientskom počítači.

Repozitár – umiestnenie repozitára, kde sú uložené všetky inštalačné súbory.

details_hoverPoznámka:

Pre repozitár je prednastavená možnosť AUTOSELECT.

Program zlepšovania produktov – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov do spoločnosti ESET.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie). Aktuálny súbor protokolu ESET Management Agenta sa nachádza na klientskom počítači v nasledujúcom umiestnení: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs alebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

NastavenieInštalácia chránená heslom je funkcia, ktorá slúži na ochranu ESET Management Agenta (iba na systéme Windows). Pre povolenie ochrany ESET Management Agenta je potrebné nastaviť heslo. Po aplikovaní politiky ESET Management Agent nemôže byť odinštalovaný ani na ňom nemôže byť vykonaná oprava, ak nie je zadané heslo.

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade, že zabudnete heslo, nebudete môcť odinštalovať ESET Management Agenta z cieľového počítača.

Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.