Používatelia počítača

Táto časť vám umožňuje spravovať používateľov a skupiny používateľov na účely správy mobilných zariadení iOS. Správa mobilných zariadení je vykonávaná pomocou politík pridelených iOS zariadeniam. Odporúčame však najprv synchronizovať používateľov s Active Directory. Potom môžete upravovať používateľov alebo pridávať vlastné atribúty.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Používatelia počítača sú odlišní od používateľov ESMC Web Console. Sekcia „Používatelia počítača“ vám umožňuje spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii nastavení, ktoré sú špecifické pre daného používateľa. Pre správu používateľov ESMC Web Console a sád povolení prejdite do sekcie Viac > Používatelia.

Používatelia zvýraznení oranžovou farbou nemajú pridelené žiadne zariadenie. Kliknite na používateľa, vyberte možnosť edit_defaultUpraviť a kliknite na Priradené počítače pre zobrazenie podrobností o danom používateľovi. Kliknite na Pridať počítače pre priradenie počítačov alebo iných zariadení k používateľovi.

admin_user_management_unassign

Môžete tiež pridať alebo odstrániť Priradených používateľov zo sekcie Podrobnosti o počítači. Keď sa nachádzate v časti Počítače alebo v časti Skupiny, vyberte počítač alebo mobilné zariadenie a kliknite na details_defaultZobraziť podrobnosti. Používateľ môže byť priradený k viac ako jednému počítaču/mobilnému zariadeniu. Možnosť mn_icn_user_normal Priradiť používateľa vám umožňuje priradiť používateľa priamo k zvolenému zariadeniu. Ak je k používateľovi priradené zariadenie, môžete kliknúť na názov zariadenia a zobraziť jeho podrobnosti.

Používateľov a skupiny používateľov môžete premiestňovať myšou (Drag & Drop). Označte používateľa alebo skupinu, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte položku do inej skupiny.

 

Akcie dostupné v rámci správy používateľov

details_default Zobraziť podrobnosti

Časť podrobnosti o používateľovi zobrazuje informácie, ako napr. e-mailová adresa, pobočka alebo lokalita, vlastné atribúty a priradené počítače. K používateľovi môže byť priradený viac ako jeden počítač/mobilné zariadenie. Môžete zmeniť meno používateľa, popis alebo nadradenú skupinu. Vlastné atribúty, ktoré sú tu zobrazené, sú tie, ktoré môžu byť použité pri vytváraní politík.

Označte konkrétneho používateľa pre otvorenie roletového menu, odkiaľ môžete vykonávať akcie. Viac informácií o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.