Konfigurácia produktu z ESMC

Pomocou politík môžete konfigurovať produkty spoločnosti ESET rovnako ako v okne rozšírených nastavení v samotnom produkte. Na rozdiel od politík v Active Directory politiky nástroja ESMC nemôžu prenášať skripty alebo príkazy.

Pre bezpečnostné produkty ESET verzie 6 alebo novšej je možné nastaviť, aby boli určité stavy odosielané a hlásené na kliente alebo vo Web Console. Toto je možné nastaviť v rámci politiky pre produkt verzie 6 v sekcii Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania > Stavy:

Zobraziť – stav bude hlásený v grafickom používateľskom rozhraní na strane klienta.

Odoslať – stav bude hlásený v ESMC.

Príklady použitia politík na konfiguráciu produktov ESET:

Politika upravujúca nastavenia ESET Management Agenta

Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET RD Sensor

Vytvorenie politiky pre iOS MDM – Exchange ActiveSync účet

Vytvorenie politiky pre MDC na aktiváciu APNS a registráciu zariadení iOS