Sprievodca vytvorením novej politiky

Politiky sú rozdelené do kategórií podľa bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Kliknite na ikonu icon_expand, čím rozbalíte kategóriu a zobrazia sa dostupné politiky. Kategória Vstavané politiky obsahuje prednastavené politiky a kategória Vlastné politiky zobrazuje kategórie všetkých politík, ktoré ste vytvorili manuálne.

Pomocou politík môžete konfigurovať produkty spoločnosti ESET rovnako ako v okne rozšírených nastavení v samotnom produkte. Na rozdiel od politík v Active Directory politiky nástroja ESMC nemôžu prenášať skripty alebo príkazy. Začnite písať do vyhľadávacieho poľa pre vyhľadávanie v rámci rozšírených nastavení (napr. „HIPS“). Budú zobrazené všetky nastavenia HIPS. Ak kliknete na ikonu information v pravom hornom rohu, zobrazí sa stránka Online pomocníka týkajúca sa konkrétneho nastavenia.

policies_manage

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Vytvorenie novej politiky

1.Kliknite na Politiky > Nová politika.

2.Zadajte základné informácie o politike, ako napríklad Názov a Popis (voliteľné).

3.V sekcii Nastavenia vyberte správny produkt.

4.Použite príznaky pre pridanie nastavení, ktoré budú politikou upravené.

5.Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

6.Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.