Vytvorenie politiky na ochranu ESET Management Agenta heslom

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak chcete vytvoriť politiku, pomocou ktorej nastavíte heslo chrániace ESET Management Agenta pred neoprávnenými pokusmi o odinštalovanie alebo zmenu nastavení. Ak sa použije Ochrana nastavení heslom, bude možné ESET Management Agenta odinštalovať alebo meniť jeho nastavenia len po zadaní príslušného hesla. Viac informácií nájdete v časti Ochrana agenta.

Základné

Zadajte Názov politiky. Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent, rozbaľte ponuku Pokročilé nastavenia, prejdite do časti Nastavenie a zadajte heslo do poľa Ochrana nastavení heslom. Toto heslo bude vyžadované, ak sa niekto bude pokúšať na klientskom počítači odinštalovať ESET Management Agenta alebo meniť jeho nastavenia.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Toto heslo si dôkladne uložte, pretože je nevyhnutné pre odinštalovanie ESET Management Agenta z klientskeho počítača. V prípade použitia politiky na ochranu heslom, je zadanie správneho hesla jediným konvenčným spôsobom odinštalovania ESET Management Agenta.

Priradiť

Zvoľte klientov (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_dg_tasks_target_list

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.