Oznámenia

Oznámenia sú dôležité pre sledovanie celkového stavu vašej siete. Ak sa vyskytne nová udalosť (na základe vašej konfigurácie), budete upozornený pomocou vami nastavenej metódy (SNMP Trap, e-mail alebo syslog server). To vám umožní bezprostredne reagovať na danú situáciu.

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

oNázov oznámenia

oPopis oznámenia

oPoužívateľské meno – používateľ, ktorý naposledy upravil oznámenie.

Pre vytvorenie nového oznámenia kliknite na možnosť Nové oznámenie v dolnej časti obrazovky.

Pre vykonanie akcií uvedených nižšie vyberte už existujúce oznámenie a kliknite na Akcie:

oUpraviť: zmena nastavenia a odosielania oznámenia.

oVymazať: odstránenie oznámenia.

oDuplikovať: vytvorenie duplicitného oznámenia s rovnakými parametrami vo vašej domácej skupine.

oZapnúť/Vypnúť: nastavenie Stavu oznámenia. Vypnuté oznámenie nie je vyhodnocované.

Oznámenia, používatelia a povolenia

Podobne ako pri úlohách pre server, aj v prípade oznámení ich používanie závisí od povolení, ktoré má pridelené aktuálne prihlásený používateľ. Pri každom vygenerovaní oznámenia sú brané do úvahy povolenia vykonávajúceho používateľa. Vykonávajúci používateľ je vždy ten používateľ, ktorý oznámenie upravoval ako posledný. Používateľ môže vidieť len tie oznámenia, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, pre ktorú má pridelené prístupové povolenia na čítanie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pre správne fungovanie oznámenia je nevyhnutné, aby mal vykonávajúci používateľ pridelené dostatočné povolenia pre všetky objekty, na ktoré sa dané oznámenie viaže (zariadenia, skupiny, šablóny). Zvyčajne sú vyžadované povolenia na čítanie a použitie. Ak vykonávajúci používateľ tieto povolenia nemá, prípadne o ne časom príde, vygenerovanie oznámenia nebude úspešné. Oznámenia, ktorých vygenerovanie nebolo úspešné, sú označené oranžovou farbou a o ich zlyhaní bude používateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Vytvorenie oznámenia – pre vytvorenie nového oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v jeho domácej skupine. Novovytvorené oznámenie bude zahrnuté do domácej skupiny používateľa.

Úprava oznámenia – pre upravovanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Odstránenie oznámenia – pre vymazanie oznámenia musí mať používateľ pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci tej statickej skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Klonovanie a VDI

Existujú tri preddefinované oznámenia, ktoré môžu byť použité na upozornenie používateľa o udalostiach týkajúcich sa klonovania, prípadne si používateľ môže vytvoriť aj nové vlastné oznámenie.

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

light-bulbPríklad:

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1. Toto oznámenie bolo pôvodne vytvorené používateľom Larry, takže bolo automaticky zahrnuté do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Oznámenia.

Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.