Správa licencií

Svoje licencie môžete jednoducho spravovať prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center. Zakúpením licencie pre akýkoľvek produkt spoločnosti ESET určený pre firmy automaticky získate prístup k nástroju ESET Security Management Center.

details_hoverPoznámka:

Bezpečnostný produkt ESET určený pre firmy môžete aktivovať pomocou nástroja ESET Security Management Center. Toto sa vzťahuje aj na staršie verzie.

Ak už máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli vydané spoločnosťou ESET, môžete ich konvertovať na licenčný kľúč. Viac informácií nájdete v časti Konvertovanie licenčných prihlasovacích údajov na licenčný kľúč. Prihlasovacie meno a heslo boli nahradené Licenčným kľúčom/Verejným ID licencie.

Licenčný kľúč je jedinečný reťazec znakov, ktorý je používaný na identifikáciu vlastníka licencie a samotnú aktiváciu produktu.

Licencie môžu byť spravované online v tejto časti kliknutím na Otvoriť > Business Account (ESET Business Account), prípadne použitím webového rozhrania nástroja ESET Business Account.

Povolenia na prístup k správe licencií

Každému používateľovi je možné prideliť povolenie na prístup k licenciám. Povolenia sú platné len pre licencie, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, ku ktorej je daná sada povolení priradená. Každý typ povolení umožňuje používateľovi vykonávať iné akcie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Práca vo Web Console

Sekcia Správa Licencií je v nástroji ESET Security Management Center dostupná z hlavného menu v časti Viac > Správa licencií.

Licencie sú identifikovateľné podľa verejného identifikačného čísla. V portáli ESET Business Account a nástroji ESMC je každá licencia identifikovaná podľa Verejného ID licencie, Typu licencie a Označení:

Typ licencie môže byť: Platená (platená licencia), Skúšobná (skúšobná licencia) a NFR (nepredajná licencia).

Označenia môžu byť MSP, Biznis a Spotrebiteľ.

 
Podľa ikon ľahko rozpoznáte, akým spôsobom ste danú licenciu do ESMC odovzdali: icon_offline_license offline licenčný súbor, icon_license_owner licenčný kľúč alebo pomocou portálu mn_icn_user_normal Business Account.

Vyberte licenciu v hlavnom okne napravo a kliknite na možnosť play_default Použite licenciu pre aktiváciu, čím dôjde k spusteniu úlohy na aktiváciu produktu.

Pre zmenu režimu výberu z jednej na viac položiek použite možnosť Režimy. Kliknite na modes šípku v pravom hornom rohu a vyberte si z kontextového menu:

singleselect_default Režim jedného výberu – umožňuje označiť jednu položku zo zoznamu.

icon_multiselect_default Režim viacerých výberov – umožňuje pomocou začiarkavacích políčok označiť viac položiek.

update_default Obnoviť – umožňuje obnoviť/opätovné načítať zobrazené informácie.

icon_expand Zobraz všetky položky – umožňuje zobraziť všetky informácie.

icon_collapse Zobraz len hlavné sekcie – umožňuje skryť všetky informácie.

list_license_type

Názov produktu, pre ktorý je licencia určená.

Celkový Stav licencie (zobrazí sa upozornenie, ak licencia vypršala, došlo k prekročeniu počtu povolených licencií atď.).

Počet Jednotiek, ktoré môžu byť aktivované pomocou tejto licencie a počet offline jednotiek.

Počet Podjednotiek serverových produktov spoločnosti ESET (poštové schránky, ochrana brán, pripojenia).

Dátum vypršania platnosti licencie.

oPre licencie vo forme predplatného nemusí byť zobrazený dátum vypršania platnosti.

Meno vlastníka licencie a Kontakt.

Stav licencie sa zobrazuje pre aktívnu položku menu.

icon_success Zelená – vaša licencia je úspešne aktivovaná.

validation-status-icon-error Červená – licencia nie je registrovaná alebo jej platnosť vypršala.

validation-status-icon-warning Oranžová – vaša licencia je vyčerpaná alebo sa blíži dátum uplynutia jej platnosti (ostáva 30 dní).

 

Synchronizácia licencií

Vaše licencie sa synchronizujú s portálom ESET Business Account automaticky jedenkrát denne. V prípade potreby môžete synchronizáciu vykonať manuálne kliknutím na možnosť Synchronizovať licencie.

Otvoriť

Kliknutím na možnosť Otvoriť zobrazíte odkazy slúžiace na prístup k portálu ESET Business Account a SET MSP Administrator.

Pridanie licencie alebo licenčného kľúča

Kliknite na Pridať licencie a vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie novej licencie:

1.ESET Business Account – pripojte účet EBA a všetky jeho licencie do sekcie Správa licencií. ESMC je tiež spätne kompatibilný s nástrojmi ESET License Administrator, EMA a EMA2, čiže môžete použiť svoje prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu namiesto prihlasovacích údajov k EBA.

2.Licenčný kľúč – zadajte platný licenčný kľúč a kliknite na Pridať licencie. Licenčný kľúč bude overený pomocou aktivačného servera a pridaný do zoznamu.

3.Offline licenčný súbor – vyberte licenčný súbor (.lf) a kliknite na Pridať licenciu. Licenčný súbor bude overený a licencia pridaná do zoznamu.

 

Licencie vo forme predplatného

ESMC 7 podporuje správu licencií vo forme predplatného. Takúto licenciu môžete pridať cez EBA alebo pomocou licenčného kľúča. Platnosť svojho predplatného si môžete skontrolovať v sekcii Správa licencií v stĺpci Platnosť, prípadne tiež cez sekciu Počítače > Podrobnosti o počítači. Z licencie formou predplatného nie je možné vytvoriť offline licenčný súbor.

ESET Business Account – účty lokalít

Účty lokalít z portálu EBA nie sú v rámci ESMC podporované. Ak má používateľ portálu EBA práva na čítanie a zápis na úrovni prístupu do spoločnosti, všetky licencie budú importované pri synchronizácii účtu. Ak používateľ portálu EBA nemá práva na prístup do spoločnosti (nastavená je možnosť Bez prístupu), nebudú importované žiadne licencie.

Odstránenie licencií

Označte licenciu v zozname a kliknutím na „Odstrániť licencie“ ju odstráňte. Budete vyzvaný na potvrdenie tejto akcie. Odstránenie licencie však nedeaktivuje produkt. Vaše bezpečnostné produkty ESET zostanú aktivované aj po odstránení licencie pomocou Správy licencií ESMC.

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými produktmi ESET prostredníctvom ESMC dvoma spôsobmi:

Úloha – Inštalácia softvéru

Úloha – Aktivácia produktu

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

light-bulbPríklad: Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy

Okrem samotného Správcu (účet Administrator) sú v ESMC vytvorení traja používatelia, pričom každý má svoju vlastnú domácu skupinu:

John, San Diego

Larry, Sydney

Makio, Tokyo

 
Správca importuje 3 licencie. Tieto licencie budú zahrnuté v statickej skupine Všetko a ostatní používatelia ich nebudú môcť použiť.

licenses_3

Ak chce správca priradiť licenciu k inému používateľovi, môže kliknúť na ikonu gear_icon umiestnenú vedľa licencie, ktorú chce priradiť, a následne môže kliknúť na move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť a vybrať skupinu, do ktorej má daný používateľ prístup. V prípade používateľa John je potrebné kliknúť na skupinu San Diego. Používateľ John musí mať pridelené povolenie na použitie Licencií v skupine San Diego.

Akonáhle sa používateľ John prihlási do ESMC Web Console, bude môcť vidieť a použiť len tú licenciu, ktorá bola presunutá do jeho skupiny. Správca by mal tento postup následne zopakovať aj pre ostatných používateľov (Larry a Makio); používatelia vidia len svoje licencie, kým správca vidí všetky licencie.

licenses_1