Inštalátory

Táto sekcia vám umožňuje vytvárať inštalačné balíky pre nasadenie ESET Management Agenta na klientske počítače. Inštalačné balíky sú uložené v ESMC Web Console a je možné ich kedykoľvek upravovať a v prípade potreby ich opätovne stiahnuť.

1.Kliknite na Inštalátory > Vytvoriť inštalátor.

2.Zvoľte typ inštalátora, ktorý chcete vytvoriť. Sú dostupné tieto možnosti:

All-in-one inštalačný balík
Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole Vytvorenie all-in-one inštalátora pre agenta, ktorá vás prevedie procesom vytvorenia a konfigurácie inštalačného balíka s pokročilými možnosťami nastavenia. Tieto možnosti zahŕňajú nastavenia Politiky pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET, Názov hostiteľa ESMC Servera a Port, ako aj možnosť zvoliť Nadradenú skupinu.

details_hoverPoznámka:

Po vytvorení a stiahnutí all-in-one inštalátora máte dve možnosti, ako ESET Management Agenta nasadiť:

lokálne priamo na klientskom počítači,

použitím nástroja ESET Remote Deployment Tool, ktorý umožňuje nasadiť ESET Management Agenty naraz na viacero klientskych počítačov.

Live inštalátor agenta

Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole Vytvorenie Live inštalátora agenta, ktorá vás prevedie procesom vytvorenia a konfigurácie inštalátora. Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. V takomto prípade môžete odoslať Live inštalátor agenta prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Live inštalátor agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

GPO alebo SCCM

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

Inštalátory a povolenia

Používateľ môže vytvárať a upravovať inštalátory zahrnuté v skupinách, v rámci ktorých má pridelené povolenie na zápis pre Uložené inštalátory.

details_hoverPoznámka:

Pri vytváraní inštalátorov agenta bude používateľ pracovať s certifikátmi. Používateľ musí mať pridelené povolenie na použitie Certifikátov s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty. Používateľ bude môcť nasadzovať ESET Management Agenta len v prípade, že mu bolo pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorou je podpísaný samotný certifikát servera. Informácie o tom, ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám, nájdete v tomto príklade.

Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie politík (kategória povolení Politiky) zvolených pri vytváraní all-in-one inštalátora, GPO inštalátora alebo SCCM skriptu v časti Pokročilé > Počiatočná konfigurácia inštalátora > Typ konfigurácie .

Používateľ potrebuje mať pridelené povolenie na použitie licencií (kategória povolení Licencie), pokiaľ je v statickej skupine pridaná licencia.

light-bulbPríklad: Ako používateľovi povoliť vytváranie inštalátorov

Správca (Administrator) chce používateľovi s názvom John povoliť vytvárať a upravovať inštalátory v skupine Johnova skupina. Správca musí vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvoriť novú statickú skupinu nazvanú Johnova skupina.

2.Vytvoriť novú sadu povolení.

a.nazvať ju Povolenia pre Johna – vytváranie inštalátorov

b.pridať skupinu Johnova skupina do sekcie Statické skupiny

c.v sekcii Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť nasledujúce povolenia

Zapísať pre kategóriu Uložené inštalátory

Použiť pre kategóriu Certifikáty

Zapísať pre kategóriu Skupiny a počítače

d.uložiť sadu povolení kliknutím na Dokončiť

3.Vytvoriť novú sadu povolení.

a.nazvať ju Povolenia pre Johna – certifikáty

b.pridať skupinu Všetko do sekcie Statické skupiny

c.v sekcii Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť povolenie na Zápis pre kategóriu Certifikáty

d.uložiť sadu povolení kliknutím na Dokončiť

Tieto povolenia sú minimálnou požiadavkou pre umožnenie používania inštalátorov (vytváranie a úprava).

4.Vytvoriť nového používateľa.

a.nazvať ho John

b.v sekcii Základné zvoliť skupinu Johnova skupina ako domácu skupinu

c.nastaviť pre tohto nového používateľa heslo

d.v sekcii Sady povolení vybrať Povolenia pre Johna – certifikáty a Povolenia pre Johna – vytváranie inštalátorov

e.uložiť používateľa kliknutím na Dokončiť

admin_installers

Ako stiahnuť inštalátory z ponuky inštalátorov vo Web Console

1.Kliknite na tlačidlo Inštalátory.

2.Označte začiarkavacie políčko vedľa inštalátora, ktorý chcete stiahnuť.

3.Kliknite na Stiahnuť a vyberte správnu verziu inštalačného balíka.

Ako upravovať inštalátory v ponuke inštalátorov vo Web Console

1.Kliknite na tlačidlo Inštalátory.

2.Označte začiarkavacie políčko vedľa inštalátora, ktorý chcete upraviť.

3.Po kliknutí na Akcie > Upraviť budete môcť robiť v inštalačnom balíku úpravy.