Automatizácia procesov v nástroji ESET Security Management Center

Podobne ako v príklade uvedenom nižšie môžete automatizovať rôzne procesy v ESMC, napr. aktualizáciu operačného systému a produktu, spúšťanie kontroly, aktiváciu nových produktov s vopred vybranou licenciou či dokonca riešenie komplexných bezpečnostných incidentov.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Kroky uvedené v tomto príklade vykonávajte len na klientskych zariadeniach, ktoré nemajú nainštalovaný bezpečnostný softvér od iného výrobcu a ani bezpečnostný produkt od spoločnosti ESET určený pre domácnosti (napr. ESET Smart Security). Neodporúčame inštalovať produkty ESET na klientske zariadenia s nainštalovaným bezpečnostným softvérom tretej strany. Na odstránenie iných antivírusových programov nainštalovaných na vašom počítači môžete použiť nástroj ESET AV Remover.

light-bulbPríklad: Ako automaticky nainštalovať produkty ESET na novopripojené počítače s operačným systémom Windows

1.Vytvorte dynamickú skupinu nazvanú Bez bezpečnostného produktu.

a.Priraďte ju ako podradenú skupinu prednastavenej skupiny Windows počítače > Windows (počítače).

b.Kliknite na Nová šablóna.

c.Pridajte nasledujúce pravidlo: Počítač > Maska spravovaných produktov.

d.Ako logický operátor zvoľte nerovná sa.

e.Vyberte masku icon_computer Chránené ESET produktom: Počítač

f.Novovytvorenú skupinu uložte kliknutím na Dokončiť.

2.Prejdite do sekcie Úlohy pre klienta > ESET bezpečnostný produkt > Inštalácia softvéru.

a.Kliknite na možnosť Nová a zadajte pre úlohu Názov.

b.V sekcii Nastavenia vyberte balík inštalátora a v prípade potreby nastavte ďalšie parametre.

c.Kliknite na Dokončiť > Vytvoriť spúšťač.

d.V sekcii Cieľ kliknite na Pridať skupiny a zvoľte dynamickú skupinu Bez bezpečnostného produktu.

e.V sekcii Spúšťač vyberte Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny.

f.Kliknutím na Dokončiť uložte vytvorenú úlohu a spúšťač.

Táto úloha bude spúšťaná na klientskych počítačoch, ktoré sa od momentu vytvorenia úlohy pridajú do zvolenej dynamickej skupiny. Na klientoch, ktorí boli súčasťou zvolenej dynamickej skupiny už pred vytvorením tejto úlohy, bude potrebné úlohu spustiť manuálne.

light-bulbPríklad: Ako vynútiť politiku len na určitú časť siete (podsieť)

1.Vytvorte dynamickú skupinu nazvanú Podsieť 120.

a.Priraďte ju ako podradenú skupinu prednastavenej skupiny Všetko.

b.Kliknite na Nová šablóna.

c.Pridajte pravidlo: IP adresy siete > IP podsieť.

d.Ako logický operátor zvoľte rovná sa.

e.Zadajte podsieť, ktorú chcete filtrovať, napr. 10.1.120.0 (posledná číslica musí byť 0, aby boli vyfiltrované všetky IP adresy z podsiete 10.1.120.).

f.Novovytvorenú skupinu uložte kliknutím na Dokončiť.

2.Prejdite do sekcie Politiky.

a.Kliknite na Nová politika a zadajte pre politiku Názov.

b.V sekcii expand_hover Nastavenia vyberte možnosť ESET Management Agent.

c.Zmeňte nastavenia, ktoré chcete politikou upraviť. Môžete napríklad zmeniť Interval pripojenia na 5 minút.

d.V sekcii expand_hover Priradiť kliknite na tlačidlo Priradiť a označte začiarkavacie políčko checkbox_ok vedľa skupiny Podsieť 120. Následne výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

e.Politiku uložte kliknutím na Dokončiť.

Táto politika bude ihneď aplikovaná na klientske počítače, ktoré sú už pripojené k dynamickej skupine.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Keď klientske zariadenie opustí dynamickú skupinu (t. j. zariadenie už viac nespĺňa podmienky, na základe ktorých bolo zaradené do danej dynamickej skupiny), nastavenia zostanú upravené podľa poslednej použitej politiky, až pokým nebudú tieto konkrétne nastavenia zmenené inou politikou aplikovanou na klientske zariadenie.

Viac príkladov nájdete tu.