Dvojúrovňová autentifikácia

Dvojúrovňová autentifikácia (2FA) poskytuje najbezpečnejšiu formu prihlásenia do ESMC Web Console.

Dvojúrovňová autentifikácia je zabezpečená technológiou ESET Secure Authentication od spoločnosti ESET. ESET Secure Authentication nie je potrebné inštalovať, ESMC sa automaticky prihlási na servery spoločnosti ESET pre overenie používateľov, ktorí sa pokúšajú prihlásiť do ESMC Web Console.

Používatelia, pre ktorých je povolená dvojúrovňová autentifikácia, sa musia prihlásiť do nástroja ESET Security Management Center pomocou ESET Secure Authentication.

Bližšie informácie o funkciách a výhodách produktu ESET Secure Authentication nájdete na jeho stránke.

Počet používateľov, ktorí sa môžu prihlásiť do ESMC pomocou dvojúrovňovej autentifikácie ESA, nie je obmedzený.

Prerekvizity

Dvojúrovňovú autentifikáciu pre iného používateľa je možné zapnúť len v prípade, že máte pridelené povolenie na zápis, ktoré vám umožňuje robiť zmeny v nastaveniach daného používateľa. Akonáhle je táto funkcia zapnutá, daný používateľ si musí pred prihlásením do Web Console nastaviť dvojúrovňovú autentifikáciu. Cez SMS správu mu bude doručený odkaz, pomocou ktorého si zobrazí postup na nastavenie dvojúrovňovej autentifikácie.

Dvojúrovňová autentifikácia nefunguje bez priameho prístupu k serverom dvojúrovňovej autentifikácie ESET. Je nevyhnutné povoliť vo firewalle aspoň určité servery dvojúrovňovej autentifikácie. Ak je nastavené proxy v sekcii Viac > Nastavenia servera > Pokročilé nastavenia > HTTP proxy, nevzťahuje sa na dvojúrovňovú autentifikáciu.

details_hoverPoznámka:

Serverom asistovaná inštalácia nie je povolená pre používateľov s dvojúrovňovou autentifikáciou.

Ako zapnúť dvojúrovňovú autentifikáciu pre používateľa Web Console?

1.Vytvorte nového používateľa alebo použite existujúceho.

2.V ESMC Web Console prejdite do časti Viac > Používatelia.

3.Kliknite na ikonu gear_icon vedľa používateľa.

4.Kliknite na Dvojúrovňové overovanieZapnúť.

5.Pri ďalšom prihlásení bude používateľ vyzvaný, aby zadal svoje telefónne číslo.

6.Nainštalujte mobilnú aplikáciu ESET Secure Authentication na mobilný telefón používateľa pomocou odkazu v SMS správe alebo QR kódu.

7.Ak sa aplikácia nainštaluje pomocou tokenu, vaša inštancia ESMC bude pridaná do aplikácie.

8.Pokračujte prihlásením a po výzve zadajte do Web Console jednorazové heslo vygenerované mobilnou aplikáciou. Nové heslo bude vygenerované mobilnou aplikáciou pri každom prihlásení.