ESMC Web Console

ESMC Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ESMC Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET. Web Console je webové rozhranie, ktoré sa používa prostredníctvom webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače) z akéhokoľvek miesta a zariadenia, ktoré má prístup na internet.

Štandardné rozloženie ESMC Web Console:

Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom hornom rohu obrazovky, kde je tiež počítadlo automatického odhlásenia, na ktorom sa odpočítava čas. Ak sa chcete odhlásiť, kliknite na tlačidlo Odhlásiť a budete okamžite odhlásený. Po vypršaní relácie (v prípade, že používateľ je neaktívny) sa musí používateľ znova prihlásiť.

Ak chcete zmeniť Nastavenia používateľa, kliknite na svoje prihlasovacie meno v pravom hornom rohu rozhrania ESMC Web Console.

Kedykoľvek môžete kliknúť na ikonu information v pravej hornej časti obrazovky pre zobrazenie ponuky Pomocníka. Po kliknutí na prvý odkaz v tejto ponuke sa vždy zobrazí kapitola Online pomocníka, ktorá popisuje aktuálne prehliadanú časť rozhrania Web Console.

Menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu. Kliknite na expand_menu pre rozbalenie menu na ľavej strane obrazovky. Zbaliť menu je možné kliknutím na collapse_menu.

Ikona gear_icon vždy predstavuje dostupnosť kontextového menu.

Kliknite na možnosť update_default Obnoviť, ak chcete znova obnoviť/načítať zobrazené informácie.

Kliknite na logo ESET Security Management Center pre otvorenie okna Prehľad.

dashboard

Prehľad stavu vám ukáže, ako čo najlepšie využiť nástroj ESET Security Management Center. Položky, ktoré sa tu nachádzajú, vás prevedú jednotlivými krokmi odporúčaných nastavení.

fs_getting_to_know_status_overview

Zobrazenie stromovej štruktúry má špecifické ovládanie. Stromová štruktúra sa nachádza na ľavej strane, dostupné akcie nájdete v dolnej časti. Kliknutím na položku v stromovej štruktúre sa zobrazia nastavenia pre príslušnú položku.

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia dostupné pre jednotky v danom riadku. Údaje v tabuľkách môžu byť filtrované a zoraďované.

fs_getting_to_know_table

Objekty v ESMC môžu byť upravené pomocou sprievodcu. Používanie sprievodcu je vždy rovnaké:

Jednotlivé kroky sú orientované vertikálne, čiže zhora nadol.

K jednotlivým krokom sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Nesprávne vyplnené údaje budú označené, ak prejdete kurzorom myši na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými údajmi budú takisto označené.

Možnosť Dokončiť sa zobrazí až po správnom vyplnení všetkých vstupných údajov.

fs_getting_to_know_web_console_wizard