Wdrożenie

Po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET Security Management Center na komputerach klienckich należących do sieci należy wdrożyć agenta ESET Management. Niniejsza sekcja opisuje wszystkie dostępne metody wdrożenia agenta ESET Management. Agent ESET Management jest bardzo istotny, ponieważ produkty zabezpieczające firmy ESET działające na komputerach klienckich komunikują się z serwerem ESMC wyłącznie za pośrednictwem agenta.

Po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET Security Management Center oraz wstępnym skonfigurowaniu programu ESET Security Management Center wdrożenie polega na wykonaniu następujących kroków:

1.Dodawanie komputerów klienckich do struktury grupy ESMC. Ważne jest wdrożenie na komputerach w sieci agenta ESET Management oraz produktów ESET Endpoint.

2.Procedura wdrożenia agenta — dostępne modele wdrożenia to wdrożenie lokalne i wdrożenie zdalne.

3.Utwórz politykę w celu zastosowania ustawień niestandardowych — ta polityka zostanie wyegzekwowana przez agenta po zainstalowaniu oprogramowania. Szczegółowo omówiono to w opisie kroku 4.

4.Wdrożenie rozwiązań zabezpieczających ESET Endpoint — umożliwia to użycie zadania Instalacja oprogramowania w celu zainstalowania produktów zabezpieczających ESET.

 

W przypadku wystąpienia problemów podczas zdalnego wdrażania agenta ESET Management (jeśli zadanie serwera Wdrożenie agenta nie powiedzie się) należy zapoznać się z następującymi zasobami:

Rozwiązywanie problemów — wdrażanie agenta

Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET Management