Procedura wdrażania agenta

Wdrażanie agenta ESET Management można przeprowadzić na kilka sposobów. Agenta można wdrażać lokalnie lub zdalnie:

Wdrażanie lokalne — przy użyciu pakietu instalatora kompleksowego (z agentem ESET Management i produktem zabezpieczającym firmy ESET), przy użyciu instalatorów Live agenta lub poprzez pobranie agenta ESET Management ze strony firmy ESET.

Wdrażanie zdalne — zalecamy zastosowanie tej metody w przypadku masowych wdrożeń agenta ESET Management na dużej liczbie komputerów klienckich.

fs_add_devices_choose_deploy