Usługa ESET Push Notification

ESET Push Notification Service (EPNS) może przesyłać sygnały wznowienia pomiędzy serwerem ESMC a agentami ESET Management w wersji 7. Sygnał jest wywoływany przez użytkownika konsoli internetowej. Każdy sygnał wznowienia wysyła również sygnał Wake On LAN. Możesz skonfigurować adresy multiemisji dla sygnału Wake On Lan w opcji Ustawienia serwera. Tego typu rozwiązanie, w przypadku którego sygnały wznowienia są przetwarzane przez komponenty zewnętrzne znajdujące się poza siecią lokalną użytkownika, jest bardziej uniwersalne i standardowe w przypadku rozwiązań opartych na chmurze.

Urządzenia, na których zainstalowano system Windows XP, nie mogą połączyć się z serwerem EPNS i otrzymywać sygnałów wznowienia.

Szczegóły połączenia

Konfiguracja sieci lokalnej umożliwiająca komunikację z EPNS. Zarówno agent ESET Management jak i serwer ESMC muszą być w stanie połączyć się z serwerem EPNS. Brak możliwości zapewnienia połączenia agentów z serwerem EPNS nie wpływa na żadne inne funkcje poza sygnałami wznowienia.

 

Szczegóły połączenia

Bezpieczeństwo transportu

SSL

Protokół

MQTT (protokół połączeń urządzenie-urządzenie)

Port

główny: 8883

failover: 443

Adres hosta

epns.eset.com

Zgodność proxy

Serwer proxy HTTP nie może przekazywać protokołu MQTT.

 

Zgodność z programem ERA 6.x

Program ERA wykorzystywał połączenie UDP do wysyłania sygnałów wznowienia.

Agenty ERA 6.x mogą tylko odbierać sygnały wznowienia poprzez UDP.

Agenty ESET Management mogą tylko otrzymywać sygnały wznowienia przez EPNS.
 

Agenty nie są więc krzyżowo zgodne pomiędzy nowszymi lub starszymi wersjami serwera ESET Security Management Center.

Rozwiązywanie problemów

Upewnij się, że zapora jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na połączenie z EPNS — patrz szczegóły powyżej.

Upewnij się, że zarówno agent, jak i serwer mogą nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem EPNS.