Zadania klienta

Zadania klienta służą do zarządzania komputerami klienckimi i zainstalowanymi na nich produktami firmy ESET. Dostępny jest zestaw wstępnie zdefiniowanych zadań, które wystarczają do obsługi najczęściej występujących scenariuszy. Można także tworzyć niestandardowe zadania klienta przy użyciu wybranych ustawień. Za pośrednictwem zadań klienta można żądać wykonania działania przez komputery klienckie. Aby prawidłowo uruchomić zadanie klienta, należy dysponować wystarczającymi uprawnieniami w odniesieniu do zadania i obiektów (urządzeń), z których zadanie korzysta. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.

Zadania klienta można przypisywać do grup lub poszczególnych komputerów. Utworzone zadanie jest wykonywane przy użyciu elementu wyzwalającego. Zadania klienta są rozsyłane do klientów, gdy agenty ESET Management zainstalowane na klientach nawiązują połączenie z serwerem ESMC. Z tego powodu może minąć nieco czasu, zanim wyniki wykonania zadania zostaną przesłane do serwera ESMC. W celu skrócenia czasów wykonania zadań można zarządzać interwałem połączenia agenta ESET Management. Aby utworzyć nowe Zadanie klienta, wybierz odpowiedni Typ zadania i kliknij Nowe. Dla wygody użytkownika dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane zadania (każda Kategoria zadania zawiera Typy zadań):

hmtoggle_plus1Wszystkie zadania