Registrace prostřednictvím e-mailu

Tento způsob je vhodný pro registraci velkého množství zařízení. Je založen na principu, kdy uživatelům rozešlete e-mailem unikátní jednorázový registrační odkaz. V tomto případě nepotřebujete mít fyzický přístup k zařízení, veškeré instrukce uživatel obdrží e-mailem.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Abyste mohli použít hromadnou registraci prostřednictvím e-mailu, je nutné definovat SMTP server. To provedete v Nastavení serveru, kde rozbalte sekci Rozšířená nastavení a vyplňte Detaily SMTP serveru.

1.Pro přidání nového mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače (nebo do sekce Další > Skupiny). Vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení > Registrace prostřednictvím e-mailu.

enrollment_email

2.Mobile Device Connector – vyberte se automaticky. Pokud máte více MDC serverů, vyberte ten, ke kterému chcete zařízení zaregistrovat. Pokud se nezobrazí, ujistěte se, zda počítač Mobile Device Connector běží a je z ESMC Serveru dostupný. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

3.Licence (volitelné) – v případě potřeby můžete již nyní vybrat licenci, kterou se má ESET Endpoint Security pro Android/iOS zařízení aktivovat. V takovém případě se vytvoří pro každé zařízení úloha na aktivaci produktu. Každé mobilní zařízení vám odečte jednotku z licence.

4.Nadřazená skupina – vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat. Pokud ještě nemáte odpovídající skupinu, doporučujeme kliknutím na Nová statická skupina… vytvořit novou a pojmenovat ji například Mobilní zařízení.

5.Seznam zařízení – v této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat zařízení – kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém název zařízení a e-mailovou adresu, na níž se zašle e-mail s registračním odkazem. Pokud kliknete na tlačítko Párovat a vyberte uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa. Pro přidání dalšího zařízení klikněte na tlačítko Přidat zařízení a vyplňte požadované informace.

Přidat uživatele – zařízení můžete přidat jejich pouhým výběrem ze seznamu Uživatelů zařízení. Kliknutím na Zrušit párování provedete korekce v seznamu mobilních zařízení připravených k registraci. Po použití této možnosti se zobrazí informace, že zařízení není spárováno. Kliknutím na Párovat můžete vybrat správného uživatele. Pomocí ikony Koše odstraníte záznam z tabulky.

Importovat CSV – po kliknutí můžete nahrát dokument se seznamem zařízení. Jedná se o nejpohodlnější způsob pro přidání velkého množství zařízení. Pro více informací týkajících se nahrání .csv souboru se seznamem zařízení přejděte do kapitoly Import CSV.

Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).

6.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

details_hoverPoznámka

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. Jedná se o název, pod nímž následně uvidíte zařízení v sekci Počítače. V opačném případě se jako název zařízení použije e-mailová adresa. To vám může způsobit potíže, pokud použijete stejnou e-mailovou adresu pro registraci více zařízení. Neboť více zařízení bude mít stejný název a nebudete je tak schopni od sebe odlišit.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Doporučujeme mobilním zařízením přiřadit alespoň jednoho uživatele. Abyste mohli používat personalizované politiky na iOS, je nutné uživateli přiřadit zařízení.

6.Registrační zpráva – v této části vidíte obsah zprávy, který bude uživateli doručen. V případně potřeby můžete upravit její předmět a obsah. Obsah okna Instrukce a bude obsahovat vámi zadaný název zařízení (nebo e-mailovou adresu) a registrační odkaz (URL). Pokud použijete u více zařízení stejnou e-mailovou adresu, v registračním e-mailu bude uvedeno více registračních odkazů. Na konec zprávy budou přidány instrukce pro uživatele, které není možné měnit, podle kterých musí uživatel postupovat pro dokončení registrace zařízení.

6.Po kliknutí na tlačítko Registrovat se všem uživatelům odešle e-mail s postupem a unikátním registračním odkazem.

7.Pro dokončení registrace je vyžadována interakce ze strany uživatele. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

Registrace zařízení s OS Android

Registrace iOS zařízení