Detaily počítače

Pro zobrazení detailních informací o konkrétním zařízení si jej najděte ve statické nebo dynamické skupině, klikněte na něj a v kontextovém menu vyberte možnost Zobrazit detaily. Z tohoto dialogového okna můžete také přímo spouštět úlohy, dostupné možnosti najdete po kliknutí na tlačítko Počítač v levém dolním rohu.

Zobrazená data jsou v dialogovém okně rozdělena do následujících kategorií:

details_default Přehled

V této části naleznete informace, které vám poskytnou ucelený přehled o aktuálním stavu zařízení.

Počítač

Název zařízení si můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu edit_default .  Pokud již v síti zařízení s daným názvem máte, vyberte v průběhu úpravy jména možnost Povolit duplicitní názvy. Kliknutím na možnost Přidat popis si můžete k zařízení přidat vlastní poznámku pro jeho lepší identifikaci.

FQDN – plně kvalifikovaný název zařízení.

details_hoverPoznámka:

Pokud je stanice členem Active Directory, můžete název i popis načíst prostřednictvím serverové úlohy pro synchronizaci statické skupiny.

Nadřazená skupina – statická skupina, do které zařízení patří.

IP adresa – IP adresa zařízení.

Počet aplikovaných politik – číslo reprezentující, kolik je na zařízení aplikováno politik.

Člen dynamických skupin – seznam dynamických skupin, jejichž podmínkám při poslední replikaci vyhovovalo (nemusí být však aktuálně jejich členem).

 

Hardware

V této části naleznete základní informace o hardware daného zařízení včetně jeho identifikátorů a nainstalovaném operačním systému. Po kliknutí na tuto dlaždici budete přesměrování na záložku Detaily > Hardware.

 

Upozornění

Upozorněníodkaz na seznam problémů. Po kliknutí budete přesměrování do sekce Upozornění.

Počet nevyřešených hrozeb – číslo reprezentující počet nevyřešených hrozeb na zařízení.

Naposledy připojeno a Poslední kontrola – datum a čas posledního připojení zařízení k serveru, případně provedené poslední kontroly.

Detekční jádroverze detekčního jádra v nainstalovaném bezpečnostním produktu ESET.

Moduly – stav detekčních modulů.

 

Produkty a licence

V této části naleznete informace o nainstalovaných produktech ESET na zařízení a použitých licencích. Po kliknutí na tuto dlaždici budete přesměrování na záložku Detaily > Produkty a licence.

Uživatelé

Přihlášení uživatelé – seznam aktuálně přihlášených zařízení.

Přiřazení uživatelé – seznam uživatelů, kteří mají přiřazeno toto zařízení.

oKliknutím na Přidat uživatele přiřadíte tomuto zařízení uživatele.

oKliknutím na ikonu koše delete_default zrušíte asociaci s uživatelem.

oKliknutím na jméno uživatele si zobrazíte jeho detaily.

Poloha (pouze v případě mobilních zařízeních)

Tlačítko Hardware využijete v případě, kdy klonujete počítače nebo při změně hardware.

Označit jako master pro klonování (Spojit s existujícím počítačem) – pro více informací přejděte do kapitoly Vždy spojit s existujícím počítačem. Tuto možnost doporučujeme vybrat před vytvořením VDI poolu.

Označit jako master pro klonování (Vytvořit nový počítač) – pro více informací přejděte do kapitoly Vždy vytvořit nový počítač. Tuto možnost doporučujeme vybrat před vytvořením VDI poolu.

Vypnout detekci hardware – vybráním této možnosti trvale vypnete detekci změn. Mějte na paměti, že tato akce je nevratná!

Odebrat označení jako master pro klonování – vybráním této možnosti odeberete zařízení příznak master. Po aplikování tohoto nastavení se každý další klon této stanice zobrazí v sekci Rozhodnutí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Zjištění otisku hardware není podporováno na:

Linux, macOS, Android, iOS

systémech spravovaných prostřednictvím ESET Virtual Agent (ESET Virtualization Security)

stanicích bez ESET Management Agenta ve verzi 7 a novější


gear_icon Konfigurace

Konfiguracezobrazuje informace o aktuální konfiguraci nainstalovaných ESET produktů (ESET Management Agent, ESET Endpoint, ...). Dostupné akce:

oKliknutím na tlačítko Vyžádat konfiguraci vytvoříte úlohu pro ESET Management Agenta, který sesbírá konfiguraci ze všech spravovaných produktů nainstalovaných na zařízení. Úlohu agent provede při nejbližším připojení k serveru a konfiguraci produktů vrátí serveru v dalším intervalu replikace. Poté uvidíte v tomto dialogovém okně seznam konfigurací ze všech produktů.

oKliknutím na konkrétní záznam si konfiguraci zobrazíte v režimu pro čtení.

oPomocí tlačítka Převést do politiky můžete konfiguraci použít jako základ pro novou politiku a aplikovat ji dalším zařízením.

oKliknutím na tlačítko Stáhnout pro diagnostiku si můžete konfiguraci produktu stáhnout do svého počítače. To může být užitečné pro řešení problémů.

Aplikované politiky – seznam politik, které se na dané zařízení aplikují. Seznam můžete upravit kliknutím na tlačítko Správa politik.


icon_sysinspector_logs Protokoly (pouze pro počítače)

SysInspector kliknutím na možnost Vyžádat protokol (pouze pro Windows) vytvoříte novou klientskou úlohu Vyžádat SysInspector protokol. Po dokončení sběru dat a zaslání protokolu z klienta na server ho uvidíte v této sekci. Kliknutím na požadovaný záznam si ho můžete stáhnout nebo rovnou prohlédnout.

Log Collector kliknutím na možnost Spustit ESET Log Collector vytvoříte novou klientskou úlohu pro diagnostiku. Po dokončení sběru dat a zaslání protokolu z klienta na server ho uvidíte v této sekci. Kliknutím na požadovaný záznam si ho stáhnete do počítače.

Diagnostické protokoly kliknutím na Diagnostika > Zapnout aktivujete diagnostický režim v nainstalovaném bezpečnostním produktu. V diagnostickém režimu se na server odešlou všechny protokoly z produktu. Protokoly budete mít k dispozici po dobu 24 hodin a rozděleny do následujících kategorií: antispamová ochrana, firewall, modul HIPS, správa zařízení, filtrování obsahu webu.


play_default Provedené úlohy

Seznam úloh, které byly na zařízení spuštěny/jsou naplánovány ke spuštění. Úlohy můžete smazat, znovu spustit, případně si zobrazit detaily provedení. Pomocí filtru můžete snadno a rychle najít konkrétní úlohu.


icon_installed_applications Instalované aplikace

Seznam aplikací nainstalovaných na zařízení. U podporovaných aplikací můžete kliknout na tlačítko Odinstalovat, čímž vytvoříte úlohu pro odinstalaci aplikace. V případě potřeby můžete specifikovat parametry odinstalace (pokud jej instalační balíček podporuje). Mějte na paměti, že odinstalační parametry jsou unikátní pro každou aplikaci a naleznete je v dokumentaci k dané aplikaci.

Pro aktualizaci nainstalovaných produktů ESET můžete kliknout na tlačítko Aktualizovat ESET produkty.


icon_threats Upozornění

Seznam problémů a chybových stavů. Do této sekce se rychle dostanete pokud v sekci Počítače kliknete na ikonu ve sloupci Upozornění. Zobrazená upozornění můžete vyřešit jedním kliknutím.


question_default Rozhodnutí (pouze pro počítače)

V této sekci naleznete seznam rozhodnutí týkající se klonování. Pro více informací o řešení detekce klonovaných počítačů se podívejte do této kapitoly.


icon_threat_and_quarantine Hrozby a karanténa

Hrozby – seznam všech zachycených hrozeb, které je možné filtrovat dle typu: antivirus, blokované soubory, firewall, HIPS a Enterprise Inspector.

Karanténa – seznam objektů uložených v karanténě na daném zařízení s detailními informacemi. Objekt si z karantény můžete nahrát do síťové složky.


icon_more Detaily

Obecné – informace o spravovaném zařízení jako je operační systém, typ, verze, sériové číslo, FQDN atp. Dále zde také naleznete informace o počtu aplikovaných politik, zda je zařízení potlačeno, čase posledního připojení k serveru atp.

Hardware – informace o hardwaru, výrobci, modelu, síťových adaptérech a konfiguraci sítě (IP adresy, masky, podsítě).

Produkty a licenceinformace nainstalovaných ESET produktech na zařízeních, licencích a verzi detekčního jádra.